Vydáno: 1. 1. 2007
Ostatní

K 1.1. 2007 došlo ke změně právní formy Sociologického ústavu AV ČR

Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Sociologického ústavu AV ČR dnem 1.ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Viz příloha, která obsahuje zřizovací listinu.

Došlo ke změně názvu a změně bankovního účtu. Viz níže:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Adresa:

Jilská 1, 110 00 Praha 1


Telefon:

222 220 099 (ústředna)
221 183 111 (provolba: možno nahradit tři jedničky číslem interní linky)


Fax:

222 220 143


E-mail:

socmail@soc.cas.cz


IČO:
68378025
DIČ: CZ68378025


Bankovní spojení:

Česká národní banka (ČNB), 110 00 Praha 1, Na Příkopě 28

- běžný účet: 68823011/0710

Sdílejte tuto stránku