Vydáno: 27. 6. 2024
Vědecká ocenění

Dvě desítky mimořádných mladých vědeckých talentů získaly prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2024. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v sídle Akademie věd ČR ve čtvrtek 13. června 2024.

„Talentovaní mladí vědci a vědkyně potřebují na prahu své vědecké kariéry výraznější podporu. Řada z těch, které Akademie věd ocenila Wichterleho prémií před deseti dvanácti lety, dnes stojí na špičce svého oboru. I dnešní laureáti jsou budoucností české vědy,“ uvedla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, která ceny laureátům předala.

Kristýna Bašná z oddělení Hodnotové orientace ve společnosti zkoumá korupci (nejen) v české státní správě v mezinárodním měřítku. Její práce má značný celospolečenský dopad a data získaná během výzkumu přispívají i k tvorbě legislativních opatření. Spolupracovala například s Ministerstvem spravedlnosti na vytvoření Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026. Je také členkou vládních poradních komisí. Od června 2024 vede nové oddělené Hodnoty a politika, které vzniklo sloučením oddělení Hodnotových orientací ve společnosti a Sociologie politiky.

Bašná je mezinárodně etablovaná a udržuje dobré vztahy s předními experty v oboru. Získala titul v Oxfordu a nedávno absolvovala vědecké pobyty v Belgii a ve Švýcarsku, kde spolupracuje s tamními vědci na výzkumu korupce v byznysu. Na badatelské zájmy, mezi něž patří i sociální nerovnosti, vzdělávání a sociální politika, navazuje i jako občanka – prosazuje transparentnost státní správy a účastnila se úspěšného soudního případu k transparentnosti institucí (žaloba na Kancelář prezidenta republiky, 2018–2020).

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd. Ocenění je určeno perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let, přičemž se do této doby nezapočítává rodičovská dovolená.

Návrhy na udělení Prémií Otto Wichterleho podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR po konzultaci s vědeckými radami pracovišť. Poté je posuzuje porota složená z předsedy a místopředsedů AV ČR a předsedy a místopředsedů Vědecké rady AV ČR, jež předkládá doporučené návrhy ke schválení Akademické radě AV ČR.

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: 
2023
Bašná, Kristýna, Radim Bureš, Dalibor Fadrný, Jaroslava Pospíšilová