Nové publikace
Vydáno: 26. 4. 2012

Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib

Daniel Čermák, Jana Vobecká a kol.

Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Členové týmu zkoumali na lokální a regionální úrovni procesy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha různých perspektiv. Díky jejich práci se čtenáři dozví, kdo je hybatelem těchto procesů, jaký je jejich přínos pro místní rozvoj, jaké obtíže jsou spojeny s realizací zmiňovaných procesů a také jak na ně nahlížejí místní aktéři z řad občanů, nestátního neziskového sektoru, soukromého sektoru a místní veřejné správy. K získání těchto poznatků uskutečnili autoři řadu dílčích studií. Některé byly provedeny ad hoc, jiné probíhaly dlouhodobě – ty se uskutečnily ve třech vybraných městech: v Blatné, Českém Krumlově a Velkém Meziříčí. Při získávání dat byla využita velmi pestrá škála nejrůznějších zdrojů, od veřejných statistik, přes výběrová šetření a focus groups až po individuální rozhovory.

 

Díky množství sebraného materiálu a dat byli autoři schopni odpovědět na otázky jako:

  • Je žádoucí účast občanů na rozhodování o záležitostech v jejich obci?
  • Je účast občanů na rozhodování přínosem nebo brzdou efektivního rozhodování?
  • A mají občané vůbec zájem se účastnit?
  • Má místní veřejná správa zájem spolupracovat s dalšími lokálními aktéry?
  • A má tato spolupráce smysl?
  • Jaký konkrétní přínos má partnerství participace ve veřejné správě?

 

Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

182 stran, 270 Kč

Distribuce knihy Nakladatelství SLON.

http://www.slon-knihy.cz/eshop.php?sel=2

 

Připojené obrázky