Ostatní
Vydáno: 11. 3. 2021

Startuje projekt sdílených činností CZERA

Projekt sdílených činností CZERA je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR v období 2021–2027, jehož klíčové aktivity realizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Cílem aktivit NKC v rámci projektu CZERA je podpořit konkurenceschopnost českých výzkumných organizací a zvýšit jejich připravenost na spolupráci na mezinárodní úrovni v novém evropském programu na podporu výzkumu Horizont Evropa, či se zasadit o úspěšné naplňování tuzemských a evropských strategií a závazků v oblasti genderové rovnosti. V rámci této činnosti se NKC zavázalo realizovat semináře, vypracování vzdělávacích modulů, konzultací, interních školení nebo zajistit šest ročníků udělení Ceny Milady Paulové.

NKC naváže na svoji dosavadní činnost a bude pokračovat v poskytování komplexní metodické, analytické, konzultační a vzdělávací opory v oblasti rovných příležitostí, férových pracovních podmínek a slaďování rodinného a profesního života výzkumných organizací, tak institucí státní správy a evropských subjektů. Podobrné informace naleznete zde.