Vydáno: 26. 10. 2023
Z médií

Socioložka Markéta Švarcová, jedna z autorek knihy Podnikatelky, se dlouhodobě věnuje nerovnostem na trhu práce z genderové perspektivy a prekaritě práce. Nyní byla hostkou pořadu Pay Gap magazínu A2larm.

Ilustrace: Bing.com / DALL-E

Podle Markéty Švarcové pozorujeme od ekonomické krize v roce 2008 nárůst v počtu žen, které podnikají, a to o 36 %, zatímco u mužů se ve stejném období jedná o 11 %. Týká se to zejména žen s vysokoškolským vzděláním a těch, které se vracejí po rodičovské dovolené na trh práce. Důvodem tedy bývá právě i tento návrat, který může být v řadě případů v českém prostředí problematický například z pohledu flexibility či potřeby částečných úvazků. Obojí totiž na trhu práce nedostačuje.

Socioložka v podcastu popisuje výzkum realizovaný v Sociologickém ústavu AV ČR k fenoménu prekarizované práce. V jeho rámci výzkumnice vytvořily typologii žen ohrožených prekaritou: ženy absolventky, ženy vracející se na trh práce po rodičovské, ženy v předdůchodovém věku a ženy s migračním statusem. V jednotlivých skupinách se totiž lišily důvody, proč se ženy rozhodly podnikat. Takže zatímco u absolventek převládaly motivy spojené se svobodou, u žen s dětmi to byla spíše potřeba flexibility. Předdůchodový věk byl častěji spojen s diskriminací, ale také touha realizovat vlastní nápady.

„Ženy nejčastěji podnikají jako OSVČ,“ vysvětluje Švarcová. Podle ní je ale zároveň zajímavé, že často dopředu neví, jaká forma podnikání se nejvíce vyplatí, stát v tomto ohledu dostatečné poradenství nenabízí. Přesto vznikají také mikropodniky s několika zaměstnanci, což může souviset také s tím, že ženy častěji deklarují nižší sebevědomí při vstupu do podnikání. „Mají jiný přístup k analýze rizik a k investici vlastních financí do podnikání, což souvisí s tím, že častěji začínají podnikat v období, kdy mají malé děti. Tím pádem mají také jiné kapacity na to, jak o podnikání přemýšlet a jak ho rozvíjet,“ popisuje běžné zkušenosti žen podnikatelek a zmiňuje zátěž plynoucí z tzv. druhé směny, z množství pečovatelských povinností.

Jak podpořit vstupující do podnikání? Odpovědí by podle poznatků Švarcové měla být jednoznačně lepší dostupnost péče, která bývá kamenem úrazu pro všechny podnikatelky-matky vracející se na trh práce.

Více o výzkumech genderových nerovností na trhu práce, prekaritě nebo fenoménech jako švarcsystém či dopady pandemie naleznete v podcastu Pay Gap.

Sdílejte tuto stránku