Vydáno: 18. 12. 2012
Tiskové zprávy

Výzkum Sociologického ústavu AV ČR ukázal, že systém financování politických stran vykazuje závažné nedostatky a je velice neprůhledný. Chybí efektivní institucionální a občanský dohled, ale i politická vůle k jeho zlepšení a nastavení transparentního a kontrolovatelného systému.

V pondělí 17. prosince byl představen výzkum systému financování politických stran, který vypracoval tým pracovníků Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi Ekologický právní servis a Transparency International - Česká republika. Výzkum se věnoval podrobné analýze výročních finančních zpráv, včetně darů fyzických a právnických osob. Ukázal řadu nedostatků a pochybení v samotných zprávách a podtrhl významné systémové nedostatky.

 

Výroční finanční zprávy politických stran jsou v současnosti jediné veřejně dostupné zdroje informací o hospodaření politických stran. „Jsou plné nepřesností, které lze v řadě případů zjistit jednoduchými matematickými úkony. Skutečnost, že strany chybují v banálnostech, hází pochybné světlo na výpovědní hodnotu dalších údajů uvedených ve zprávách“, říká Eliška Waldová ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., která prováděla elektronizaci a analýzu dat. Neuspokojivé je i zjištění, že tyto nepřesnosti, nejasnosti a potenciální protiprávnosti nebyly dosud nikým zjištěny. „Chybí efektivní dohledový orgán a veřejnost prakticky nemá šanci se k údajům dostat, například ve formě elektronické databáze“, dodává Waldová. Nemožnost získat adekvátní informace vysílá negativní signál veřejnosti, která se o hospodaření politických stran zajímá.

 

V řadě případů jsou darujícími subjekty právnické osoby, které mají akcie na majitele, což znamená, že nelze zjistit, kdo finančně podporuje české politické strany“, říká vedoucí výzkumného projektu Michael L. Smith ze Sociologického ústavu AV ČR. „Další korupční riziko je skutečnost, že mnoho firem, které stranám poskytují dary, získává veřejné zakázky. Naše analýzy dále ukazují, že může docházet k porušování zákona, který zakazuje přijímat dary od zahraničních právnických osob“, dodává Smith.

 

 

Stát však správnost výročních zpráv politických stran a údajů v nich obsažených nezajímá. Údaje o dárcích s občasnou výjimkou médií a nevládních organizací nikdo nekontroluje, veřejnost se k těmto údajům dostává s velkými obtížemi. Netransparentní a nezodpovědný systém přispívá k nárůstu nedůvěry v politické strany.

 

„Potvrzuje se, že v České republice chybí instituce, která by na hospodaření politických stran dohlížela a hlavně pochybení sankcionovala“, říká Radim Bureš z Transparency International.

Nezbytné je také razantní zvýšení transparentnosti politických stran, jak po něm volají mezinárodní orgány jako Rada Evropy a nevládní organizace.

 

Povinnost zřídit transparentní účty a zveřejňování dárců v interaktivních databázích bude mít významný preventivní dopad na jednání politických stan“, říká k tomu Magdalena Klimešová z Ekologického právního servisu.

 

Vzor takové databáze byl také představen na tiskové konferenci dne 17. prosince 2012.

 

Další informace najdete  na webových stránkách Sociologického ústavu AVČR, v.v.i. (www.soc.cas.cz, TIC www.transparency.cz a Ekologického právního servisu (www.eps.cz).

 

Pdf publikace Financování politických stran v ČR a potřebné změny regulace je ke stažení zde.

 

Kontakt pro média:

Michael L. Smith, Sociologický ústav AVČR, v.v.i., Mob: 737 813 807, e-mail michael.smith@soc.cas.cz

Radim Bureš, Transparency International - Česká republika, Mob: 733 666 008, tel: 224 240 897, mail: bures@transparency.cz

Sdílejte tuto stránku