Vydáno: 22. 4. 2013
Nové publikace

Pat Lyons

Kniha pojednává o politologickém empirickém výzkumu, jenž využívá data z výběrových šetření. Určena je všem, kteří analyzují kvantitativní data o politických tématech v České republice, avšak užitečná je i jako zdroj informací pro analýzu dat z jiných zemí; rovněž může sloužit jako vodítko ke kvantitativnímu výzkumu v sociálních vědách obecně. Kniha je rozdělena do tří částí: teorie, data a analýza. První část poskytuje teoretické zázemí k pochopení poznatků z nejdůležitějšího zdroje dat v politologii – výběrového šetření. Předmětem výkladu je role politických postojů a veřejného mínění v politologické teorii v pojetí významných teoretiků od Platona po Habermase. Následuje diskuze o původu a charakteru politických postojů a přehled aktuálních příspěvků k tomuto tématu z oboru neurovědy. V druhé části jsou zmapovány hlavní zdroje kvantitativních dat pro politologický výzkum v České republice; obsaženy jsou rovněž informace o výzkumech elit, expertních výzkumech a informace o projektu Comparative Manifesto Project Data. Třetí část je věnována analýze dat z výběrových šetření v České republice.  V celé knize je kladen zvláštní důraz na potřebu správné interpretace dat z výběrových šetření a na nutnost propojení teorie, dat a analýzy ve výzkumné praxi.

 

This book deals with empirical research using political survey data and is primarily intended for anyone exploring politics in the Czech Republic using quantitative data. Many of the themes addressed in this study have application to the use of quantitative political data in other national contexts and across the social sciences more generally. This book is divided into three parts: theory, data and analysis. In the first part there is an examination of the theories underpinning the most important source of political data: survey research. Here there is an overview of the role of political attitudes and public opinion within political theory from Plato to Habermas. In addition there is an overview of the nature of political attitudes and recent insights from neurocognitive research. Part two maps out the main sources of political survey data available in the Czech Republic; and also deals with elite, expert survey and Comparative Manifesto Project data. The third part deals with the analysis of these datasets with a specific emphasis on the Czech Republic. This study argues that political data do not speak for themselves and require interpretation: and hence the need to integrate the theory, data and analysis components of research.

 

Publication Orders and Sales:

Institute of Sociology AS CR, Press and Publications Department,

Jilská 1, 110 00 Prague 1, Tel.: +420 222 221 761, 210 310 217, 218,

Fax: +420 222 220 143, e-mail: prodej@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky