Tiskové zprávy
Vydáno: 28. 4. 2006

Tisková zpráva o pracovním zasedání a konferenci Mezinárodního programu pro sociální výzkum (International Social Survey Programme – ISSP)

která se kone ve dnech 29.4 až 3.5. 2006 na pozvání Sociologického ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Tento jeden z nejdéle trvajících a počtem participujících zemí nejrozsáhlejší srovnávací výzkumný program v oblasti společenských věd (vznikl v roce 1984 a dnes na něm participuje již 40 zemí), si klade za cíl každoročně uskutečňovat v participujících zemích výzkumy mapující nejdůležitější sociální a politické procesy (sociální nerovnosti, role rodiny, role vlády, národní identita, pracovní orientace, sociální sítě, životní prostředí, náboženství, atd.). Členy programu jsou národní výzkumné instituce. Česká republika je členem ISSP od roku 1992 a od té doby patří k nejaktivnějším zemím v programu. I to je jeden z důvodů, proč je Česká republika, reprezentovaná Sociologickým ústavem AVČR, již druhé období zastoupena v řídím výboru programu ISSP. Letos se v rámci tohoto programu uskutečňuje ve všech participujících zemích výzkum na téma „Role vlády“.

 

Mezi zajímavosti patří, že pražského zasedání ISSP se zúčastní i Andrew Greely (www.agreeley.com), známý katolický kněz a jeden z nejznámějších sociologů náboženství, spisovatel (publikoval okolo 50 novel) a publicista (pravidelně publikuje v Chicago Sun-Times). V Praze se bude podílet na přípravě výzkumu náboženství plánovaného na rok 2008.

 

V případě zájmu o více informací je možno kontaktovat Prof.PhDr. Petra Matějů, Ph.D., který Českou republiku v tomto programu zastupuje (kontakt petr.mateju@soc.cas.cz, www.soc.cas.cz, tel. 222 220 678) nebo asistentku oddělní Blanku Javorovou (blanka.javorova@soc.cas.cz, tel. 723 436 201).

 

Připojené soubory