Vydáno: 29. 4. 2014
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

obrazek - 04

Hodnocení evropské integrace – duben 2014
Naděžda Čadová, 30. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii – duben 2014
Naděžda Čadová, 30. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – duben 2014
Martin Buchtík, 29. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Občané o volbách do Evropského parlamentu – duben 2014
Jan Červenka, 28. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v dubnu 2014
Daniel Kunštát, 24. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Stranické preference a volební model v dubnu 2014
Daniel Kunštát, 23. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Důležitost jednotlivých typů voleb očima veřejnosti – březen 2014
Naděžda Čadová, 18. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Spokojenost s životem – březen 2014
Jan Červenka, 17. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR – březen 2014
Naděžda Čadová, 16. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2014
Naděžda Čadová, 14. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2014
Naděžda Čadová, 11. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Důvěra vrcholným politikům - březen 2014
Daniel Kunštát, 9. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2014
Jan Červenka, 9. dubna 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2014
Milan Tuček, 8. dubna 2014
Celý článek...

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2014
Jana Nováková, 2. dubna 2014
Celý článek...

Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2014
Jan Červenka, 31. března 2014
Celý článek...

Sdílejte tuto stránku