Vydáno: 5. 9. 2017
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

graf

Stranické preference a volební model v květnu 2017
Jan Červenka, 26. květen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra ústavním institucím v květnu 2017
Jan Červenka, 30. květen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2017
Jan Červenka, 6. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2017
Naděžda Čadová, 7. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Spokojenost se životem – květen 2017
Jan Červenka, 9. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2017
Lucie Černá, 8. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Postoje občanů k trestu smrti – květen 2017
Milan Tuček, 12. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Veřejné mínění o interrupci a eutanazii – květen 2017
Naděžda Čadová, 15. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2017
Jarmila Pilecká, 19. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2017
Jarmila Pilecká, 23. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2017
Milan Tuček, 29. červen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Názory občanů na drogy – květen 2017
Veronika Pešková, 28. července 2017

CELÝ ČLÁNEK

Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017
Jan Červenka, Martin Ďurďovič, 18. srpen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Veřejnost o jaderné energetice – květen 2017
Jan Červenka, Martin Ďurďovič, 18. srpen 2017

CELÝ ČLÁNEK

Veřejnost o spotřebě elektrické energie, o obnovitelných zdrojích a šetrnosti výroby k životnímu prostředí – květen 2017
Jan Červenka, Martin Ďurďovič, 4. září 2017

CELÝ ČLÁNEK

 

 


 

Sdílejte tuto stránku