Vydáno: 18. 7. 2018
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

graf

Veřejnost o jaderné energetice – květen 2018
Martin Ďurďovič, Jan Červenka, 13. září 2018

CELÝ ČLÁNEK

Veřejnost o spotřebě a úsporách energie, tepla a vody ve svých domácnostech – květen 2018

Martin Ďurďovič, Jan Červenka, 13. září 2018

CELÝ ČLÁNEK

Veřejnost o energetické politice, vývoji spotřeby elektrické energie a možnostech nahrazení klasických zdrojů při její výrobě – květen 2018
Martin Ďurďovič, Jan Červenka, 13. září 2018

CELÝ ČLÁNEK

Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2018

Radka Hanzlová, 13. červenec 2018

CELÝ ČLÁNEK

Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – květen 2018
Radka Hanzlová, 29. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení stavu životního prostředí – květen 2018
Radka Hanzlová, 26. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2018
Jan Červenka, 25. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Česká společnost a onemocnění AIDS – květen 2018
Tomáš Krajňák, 22. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018
Naděžda Čadová, 21. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2018
Milan Tuček, 20. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování – květen 2018
Milan Tuček, 18. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2018
Tomáš Krajňák, 14. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra stranickým představitelům – květen 2018
Jan Červenka, 13. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra ústavním institucím v květnu 2018
Jan Červenka, 6. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Volební model v květnu 2018
Matouš Pilnáček, 4. červen 2018

CELÝ ČLÁNEK

 

Sdílejte tuto stránku