Tiskové zprávy
Vydáno: 3. 4. 2018

Tiskové zprávy CVVM - Únor 2018

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

graf

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2018
Jan Červenka, 23. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Angažovanost občanů a jejich porozumění politice - únor 2018
Radka Hanzlová, 21. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2018
Milan Tuček, 20. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018
Milan Tuček, 19. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2018
Naděžda Čadová, 16. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2018
Radka Hanzlová, 14. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra vrcholným politikům – únor 2018
Jan Červenka, 13. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2018
Tomáš Krajňák, 12. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení vlády Andreje Babiše – únor 2018
Jan Červenka, 9. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra ústavním institucím v únoru 2018
Jan Červenka, 7. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Volební model v únoru 2018
Matouš Pilnáček, 26. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2018
Jan Červenka, 23. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK