Vydáno: 29. 10. 2020
Z médií

Sociální antropolog Petr Vašát se vyjádřil pro webový server Akademie věd ČR k tématu bezdomovectví v současné pandemické situaci. Při této příležitosti hovořil také o dlouhodobých možnostech bydlení lidí bez domova.

Ilustrace: hobohemia.soc.cas.cz

Podle Petra Vašáta by lidem bez domova nejvíce pomohl zákon o sociálním bydlení. Pro lidi bez domova by měla existovat naprosto reálná možnost být legálně ubytováni, pokud chtějí,“ zmiňuje a dodává, že Česko patří k nejhorším zemím, co se týče stigmatizace lidí bez domova: „Umíme projevit solidaritu vůči bezdomovectví na individuální úrovni. Když se například setkáme s někým konkrétním, třeba ze svého okolí, kdo přišel o bydlení, uznáme, že se to může stát každému. Na obecnější úrovni to ale neplatí.

Zároveň připomíná, že problematika bezdomovectví v jistém smyslu přesahuje absenci bydlení. „V Česku je velmi úzce provázáno s chudobou a dluhy. To poté souvisí s ekonomickým nastavením země a pro Česko charakteristickými nízkými platy,“ naráží na některé strukturální souvislosti hlavní řešitel výzkumu HOBOhemia, který se zaměřil na časo-prostorovou dynamiku bezdomovectví v prostředí měst Prahy a Plzně.

Více o tomto tématu se dočtete ve článku Bezdomovci mají mít šanci na legální ubytování, říká sociolog z AV ČR, ve starším textu Lidé bez domova jako pomocníci výzkumu a zejména potom v knize Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě, chystané v koedici Nakladatelství Academia a Sociologického ústavu AV ČR. Již nyní si můžete také přečíst článek Making city-bases: homeless places, poverty management, and urban change in Pilsen, Czechia, publikovaný v nedávné době v prestižním časopise Urban Geography

Sdílejte tuto stránku