Vydáno: 3. 1. 2013
Nové publikace

Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vydává novou knihu rozhovorů, která navazuje na předchozí projekty Žena měsíce, Talentky a Akademické páry. Kniha je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách www.zenyaveda.cz a v tištěné podobě v Tiskovém a edičním oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.


 

Publikace se věnuje problematice akademické mobility, konkrétně dlouhodobým zahraničním stážím v počátečních fázích akademické dráhy. Kniha přibližuje formou rozhovorů zkušenosti vědců a vědkyň z přírodních, sociálních a humanitních věd z pobytů v zahraničních vědeckých institucích. Publikaci otevírá teoreticko-empirická studie, která zasazuje osobní výpovědi vědců a vědkyň do kontextu odborných studií i vědních politik a přináší analýzu hlavních témat, která se objevovala v rozhovorech. Úvodní kapitola se soustředí na způsoby získávání zahraničních stáží, akademické kultury internacionalizovaných akademických pracovišť, otázky spojené s kombinací osobního a profesního života v pohybu a na návrat do českého akademického prostředí.

Publikace Vědci a vědkyně v pohybu je výstupem ze stejnojmenného projektu, který probíhal v Národním kontaktním centru – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR (NKC-ŽV) mezi lety 2011 a 2012. Kniha volně navazuje na předchozí publikace rozhovorů s vědeckými osobnostmi Akademické duety, které byly věnovány akademickým párům, Dámský gambitvěnovaný začínajícím vědkyním a Vlastní pokoj věnovaný úspěšným českým vědkyním. (Všechny tyto publikace, stejně jako jednotlivé rozhovory jsou volně přístupné v českém i anglickém jazyce na webových stránkách www.zenyaveda.cz).

Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě
Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Akademická mobilita je ve vzrůstající míře chápána jako důležitý faktor pro zvyšování kvality české vědy. Publikace se zaměřuje se na osobní zkušenosti vědců a vědkyň z různých vědních oborů s akademickou mobilitou, na to jak oni sami prožívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky. Kniha představuje patnáct rozhovorů s vědci a vědkyněmi z různých vědních oblastí, kteří formou hloubkových rozhovorů vyprávěli o akademické mobilitě, která se většinou odehrála ve fázi doktorského či postdoktorského studia. Rozhovory rámuje teoreticko-empirická analýza klíčových aspektů a témat spojených s problematikou akademické mobility a migrace, kterými jsou cesty k zahraničním pobytům a způsoby získávání těchto pozic, dále pak zkušenosti vědců a vědkyň s odlišnými vědeckými kulturami v zahraničí, dopady mobility na rodinný a partnerský život a návraty ze zahraničních stáží.

 

 

Sdílejte tuto stránku