Vydáno: 10. 10. 2012
Veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. zveřejňuje zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na centrální adrese (ISVZ - US)  nebo na profilu zadavatele:

http://suav.profilzadavatele.cz/

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. zveřejňuje zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na centrální adrese (ISVZ - US)  nebo na profilu zadavatele:

http://suav.profilzadavatele.cz/

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. je veřejným zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Všechna výběrová řízení, spadající pod režim tohoto zákona, jsou registrována a oznamována v informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovací subsystém České pošty. Veřejné zakázky malého rozsahu, nepodléhající režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle ustanovení § 18 odst. 3, budou nadále uveřejňovány na internetových stránkách SOÚ za současného dodržování zásad dle § 6 citovaného zákona, tj. dodržení zásad transparentnosti, rovného zacháznení a zákazu diskriminace.

Datum zveřejnění- Termín pro podání nabídek - Předmět poptávkového řízení

27. 9. 2012  - 3. 10. 2012 - Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova 4, Praha

28. 8. 2012 - 13. 9. 2012  - Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 6

6. 8. 2012 - 27. 8. 2012 - Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1

 

 

Sdílejte tuto stránku