Vydáno: 9. 5. 2013
Nové publikace

16. května 201, od 18 hod, Galerie Le Court, Haštalská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON) a autorky knihy Vás srdečně zvou na vítání knihy

Nejisté vyhlídky: proměny vědecké profese pohledem genderu

Zůstává věda stále více méně mužským klubem? Jak se proměňují profesní vyhlídky začínajících vědců a vědkyň a proč roste pracovní nejistota? Proč mají ženy mnohem menší šanci podílet se na určování priorit a směrování vědy a výzkumu? Je dnes možné být matkou a zároveň dobrou vědkyní? Jaké jsou genderové aspekty proměn akademické profese? Vedou proměny akademické profese k prohlubování genderových nerovností ve vědě? Podílí se česká tištěná média na udržování stereotypních obrazů vědců a vědkyň?

Odpovědi na tyto a další otázky přináší naše nová publikace:

 

 

Kmotrou publikace se stane prof. Eva Syková.

V rámci křtu bude zahájena činnost KLUBU NKC.

 

Kontakt:

 

Marcela Linková, koordinátorka NKC – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. E-mail: marcela.linkova@soc.cas.cz

Mobil: 604 239 802

Web: http://www.zenyaveda.cz

FB: http://www.facebook.com/NKCzenyaveda

 

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: 
2013
Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Připojené obrázky