Vydáno: 5. 12. 2022
Výběrová řízení

V rámci projektu Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro administrativní pracovníky Sociologického ústavu AV ČR k získání podpory zahraničního pobytu v rámci výše uvedeného projektu. Výběrové řízení je otevřené do 5. 1. 2023. Veškeré informace k výběrovému řízení byly pracovníkům Sociologického ústavu AV ČR zaslány na email.

Ilustrace: Pixabay.com

Podpora zahraničního pobytu v délce 2-5 dní v době od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2023. Pobyt nelze realizovat po skončení projektu. Lhůta pro podání přihlášky končí ve čtvrtek 5. 1. 2023. Podklady pro vyhodnocení žádosti musí být zaslány ve formátu doc nebo pdf. Hodnoceny budou pouze kompletní přihlášky došlé do daného termínu. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat následující podklady v českém jazyce:

  • Specifikaci záměru pobytu.
  • Strukturované CV uchazeče.
  • Očekávané přínosy mobility pro Sociologický ústav AV ČR a pro daného pracovníka (v rozsahu do 1 normostrany).
  • Informace o hostitelské instituci, které umožní posoudit kvalitu hostitelské instituce (v rozsahu do 1 normostrany).

Přihlášky posoudí výběrová komise, jmenovaná ředitelem, která stanoví pořadí uchazečů na základě následujících kritérií:

  • kvalita žadatelky/žadatele – max. 30 bodů;
  • očekávané přínosy pro SOÚ AV ČE a žadatele – max. 35 bodů;
  • kvalita hostitelské instituce – max. 35 bodů.

Celkem je možné získat maximálně 100 bodů. Rozhodnutí o přidělení pobytu provede ředitel na základě pořadí stanoveného komisí a s ohledem na dostupné finanční prostředky.

 

Sdílejte tuto stránku