Vydáno: 16. 8. 2016
Výběrová řízení

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu,
  • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumu ústavu doložená významnými publikačními výstupy,
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
  • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
  • morální bezúhonnost.

 

Předpokládané funkční období je od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.

Očekává se, že při osobním pohovoru uchazeč/uchazečka přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat. Vybraný uchazeč/uchazečka bude dále povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a nástinem vědecké koncepce pracoviště musí být doručeny sekretariátu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 361/1, 110 00 Praha 1 nejpozději 17. října 2016 do 12.00 h. Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.

Sdílejte tuto stránku