Nové publikace
Vydáno: 11. 2. 2013

Vyšla nová publikace Voliči a volby 2010

Lukáš Linek (ed.)

Kniha analyzuje chování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ve třech kapitolách autoři analyzují volební účast. První zkoumá, kdo a proč se účastní voleb, druhá hledá vysvětlení rozdílu ve volební účasti mladých a starších voličů a třetí prozkoumává vliv výše volební účasti na zisky jednotlivých politických stran.

Výběr strany se pak analyzuje v celkem pěti kapitolách: nejprve pomocí analýzy územních jednotek, poté autoři vysvětlují volební chování jednotlivých sociálních tříd, volební chování z hlediska vlivu stranické identifikace a vlivu tematického hlasování. Samostatná kapitola je věnována volební podpoře, kterou získaly dvě nové politické strany (TOP 09 a Věci veřejné).

Ačkoli sněmovní volby 2010 byly označovány za přelomové a signalizující změnu, kniha poukazuje na výraznou kontinuitu ve volebním chování českých voličů. Voleb se účastnily stejné skupiny jako dříve a motivace voličů byly velmi podobné. Sněmovní volby v roce 2010 měly velmi podobnou strukturu předvolebních i volebních témat jako volby v roce 2006, nicméně voliči vnímali jako důležitější témata pravicová: zde lze spatřovat příčiny volebního úspěchu pravicových stran.

Převažovala témata, která souvisejí s levo-pravou ideologickou škálou. Hlasování pro jednotlivé strany bylo výrazně ovlivněno postavením voličů na levo-pravé škále; tento efekt byl téměř stejný v roce 2006 jako v roce 2010. Formou zpracování se tato kniha shoduje s předchozí prací téměř stejného autorského týmu o volebním chování ve sněmovních volbách v roce 2006 (Voliči a volby 2006).

 

 

Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Počet stran: 255

Cena: 290 Kč

ISBN: 978-80-7419-110-7

Knihu lze objednat zde:

http://www.slon-knihy.cz

 

Připojené obrázky