Vydáno: 9. 1. 2013
Nové publikace

Všechny články jsou k dispozici on line.

Obsah čísla

EDITORIAL

Tadeusz Siwek:
Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí [829]

STATI

Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek:
Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska [833]

Petr Rumpel, Ondřej Slach:
Je Ostrava „smršťujícím se městem“? [859]

Josef Kunc, Petr Tonev, Bohumil Frantál, Zdeněk Szczyrba:
Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) [879]

Jakub Novák, Jana Temelová:
Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů [911]

Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková:
Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života [939]

Ondřej Špaček:
Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje [965]

NEKROLOGY

Marek Skovajsa:
Za Jiřím Musilem (1928–2012) [989]

Michal Illner:
Odešel Jiří Musil [990]

Zdeněk R. Nešpor:
Zemřel Jiří Musil – osamělý běžec překračující hranice české sociologie [994]

Petr Dostál:
Vzpomínky na inspirující vlivy profesora Jiřího Musila [996]

Karel Maier:
Jiří Musil [1000]

Libor Prudký:
Velký autsajdr (Vzpomínka na prof. Jiřího Musila) [1001]

Marek Skovajsa:
Jiří Musil a sociální teorie [1003]

DOKUMENTY

Jiří Musil:
Poznání a jednání v sociální oblasti – variace na Weberovo téma [1009]

RECENZE

Ján Koper:
Lubomír Pána, Lukáš Valeš a kol.: Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům) [1017]

Zdeněk R. Nešpor:
Radek Tichý, Martin Vávra: Náboženství z jiného úhlu [1023]

Michal Uhl:
Miroslav Paulíček: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění [1025]

Jan Šamánek:
Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne: Kritické teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé straně Zelených: diskursivní analýza [1029]

Johana Chylíková:
Joseph Heath, Andrew Potter: Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou [1031]

Anna Oravcová:
Michael P. Jeffries: Thug Life: Race, Gender, and the Meaning of Hip-Hop [1034]

ZPRÁVY

Lucie Vidovićová:
Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mezinárodní sociologické asociace [1039]

Kateřina Sidiropulu Janků:
„Curiosity and Serendipity – A Conference on Qualitative Methods in the Social Sciences“ [1041]

Karel Čada a Lenka Slepičková, Eva Šlesingerová, Iva Šmídová:
Otevřený dopis Sociologickému časopisu [1044]

Sdílejte tuto stránku