Nové publikace
Vydáno: 18. 1. 2019

Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum 2/2018: Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (ročník 19, číslo 2/2018) zaměřené na Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností.

Aktuální číslo obsahuje sedm originálních statí a také rozhovor s profesorkou Mary Romero, prezidentkou Americké sociologické asociace.

 

Stati:

Kateřina Kolářová: Paradoxy úspěšné teorie: intersekcionalita mezi kritikou a stvrzováním hegemonie

Jasna Mikić, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Monika Kalin Golob: Gendered and ‘Ageed’ Language and Power Inequalities: An Intersectional Approach

Jaroslava Hasmanová Marhánková: Sexualita a stárnutí – průsečíky ticha. Využití intersekcionálního přístupu při studiu zkušenosti stárnutí LGBT osob

Ema Hrešanová, Alena Glajchová: Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči

Alena Křížková, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová: Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě

Lenka Formánková, Marta Lopatková: Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce

Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová: Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů

Rozhovor:

Alena Křížková, Mary Romero: Intersectionality as a Useful Tool for Capturing Social Inequalities: An Interview with Professor Mary Romero by Alena Křížková

Časopis je dostupný online: www.genderonline.cz

Časopis vychází dvakrát ročně, je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších databázích. Časopis vydává Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., do roku 2016 vycházel pod názvem Gender, rovné příležitosti, výzkum. Tematické zaměření i podmínky pro publikaci článků zůstávají stejné.

Cena tištěného vydání je 80 Kč.

Prodej a objednávky tištěné verze časopisu zajišťuje Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR na adrese Jilská 1, Praha 1. Telefon: 210 310 217 (Martina Hartmanová), e-mail: prodej@soc.cas.cz