Nové publikace
Vydáno: 9. 7. 2019

Vyšlo nové číslo Critical Housing Analysis (1/2019)

Vyšlo nové číslo časopisu Critical Housing Analysis, které vydává oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR.

Nové číslo Critical Housing Analysis (www.housing-critical.com) obsahuje šest původních statí zabývajících se různými aspekty bydlení. Výzkumníci z Indonésie, vedení Jokem Adiantem aplikovali, Turnerovu teorii nízkopříjmových migračních úrovnína konkrétním případu Jakarty. Melanie Spallek a Michele Haynes zkoumaly načasování a pořadí dvou vzájemně souvisejících událostí – narození dítěte a převodu vlastnictví domu v Austrálii. John Doling a Richard Ronald ve své práci identifikovali v rámci oblasti bydlení sektor, který není určen pro bydlení, a tvrdí, že ačkoliv zůstává tato oblast poměrně malá, má v poslední době velké dopady, jenž jsou výzvou pro výzkumníky v oblasti bydlení a tvůrce politik. Adriana Mihaela Soaita zpochybňuje nekritický přenos neoliberálních konceptů používaných k pochopení postkomunistického poskytování bydlení a spotřeby – představuje rámec ,různorodých ekonomik‘ a diskutuje o jeho implikacích k porozumění vzorců nerovnosti a chudoby. Leon Robertson zjistil, že navzdory tvrzením developerů ve Spojených státech je roční procentní výnosnost domů prodaných ve sdruženích vlastníků domů výrazně nižší než v případě domů v jiných sousedstvích. Konečně, Jardar Sorvoll pojednává o hlavních výzvách zbytkového a tržně orientovaného sociálního nájemního bydlení s využitím případu Osla jako hlavního východiska.

Časopis Critical Housing Analysis je zapsán v databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, ProQuest, NSD (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers) a ANVUR (Italian database of scientific journals).

Obsah: