Nové publikace
Vydáno: 12. 12. 2005

Vyšlo nové číslo Historické demografie

Sborník vydávaný od roku 1967 obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů z oboru historické demografie a historické sociologie.

Dále pak obsahuje zprávy o literatuře a bibliografii české historické demografie, zprávy o seminářích nebo konferencích týkajících se populačního vývoje, dějin obyvatelstva případně metod historické demografie. Je určen přednostně pro původní práce zaměřené na populační vývoj českých zemí, prameny využitelné pro historickodemografický výzkum a metody historické demografie. Informuje rovněž o výzkumu příbuzných disciplin v zahraničí.

Obsah aktuálního 29. čísla:

- Martina Holasová: Každodenní život městského obyvatelstva za časů morové epidemie v 16. a 17. století (České Budějovice 1680), 5-28

- Markéta Seligová: Sňatečnost na severočeském panství Horní Police v první polovině 18. století (K možnostem odhadu míry sňatečnosti v předstatistickém období), 29-52

- Jana Mrázková: „Přislibujou sobě věrnost, lásku a upřímnost až do smrti zachovati.“ Vliv rodiny a „přátel“ na volbu životního partnera – panství Třeboň na konci 18. a počátkem 19. století, 53-107

- Alice Velková: Skladba obyvatelstva podle náboženství na tzv. státních statcích roku 1802, 109-137

- Alena Luxová: Problém infanticidy ve vzorku trestanek v ženské trestnici v Řepích, 139-200

Více informací o Historické demografii naleznete na: http://demografie.soc.cas.cz/

Připojené obrázky