Vydáno: 21. 11. 2006
Ostatní

Předposlední letošní číslo Sociowebu je opět věnováno tématu mezinárodní migrace, především migrace ekonomické, která je v současné době nejvýraznější.

Toto číslo čtenářům přináší dva články obecnějšího charakteru, pojednávající o genderových aspektech mezinárodní migrace a také o metodologii sociologického výzkumu zaměřeného na migranty v cílové zemi. Dva poslední články prezentují závěry empirických šetření realizovaných v ČR.

První teoretický příspěvek Alice Szczepanikové z University of Warwick je stručným úvodem do problematiky zkoumání mezinárodní migrace z genderové perspektivy.

Ve druhém příspěvku se Yana Leontiyeva a Michaela Vojtková ze Sociologického ústavu AV ČR pokouší o shrnutí problematických aspektů výzkumu migrantů v českém kontextu.

Třetí příspěvek od Jakuba Grygara z Masarykovy univerzity v Brně a Marka Čaňka z Multikulturního centra Praha je věnován prezentaci výsledků výzkumu Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí.

Poslední příspěvek od brněnských autorů Michala Nekorjaka a Ondřeje Hofírka z Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Masarykovy univerzity tematicky navazuje na text o Vietnamcích v ČR zveřejněný v loňském Sociowebu. Tento článek, který je shrnutím širší statě připravované pro některý z českých sociologických časopisů, je zaměřen na studium prostředí vytvořeného zvláštním ekonomickým systémem tzv. imigrantské ekonomiky.

Prosincové číslo SOCIOWEBU bude zaměřeno na genderovou problematiku a speciálně na kombinaci práce a rodiny.

 

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy