Vydáno: 14. 3. 2023
Z médií

Sociologický ústav AV ČR se spolu s dalšími ústavy Akademie věd ČR zapojil do výzkumu zaměřeného na chování a typologii turistů přijíždějících do Prahy. Analýzu si nechala zpracovat pražská společnost Prague City Tourism s cílem nalákat do hlavního města sofistikovanější a movitější klientelu. Aktivita vychází z platné koncepce příjezdového cestovního ruchu do hlavního města Prahy, jejímž smyslem je vybalancovat ekonomické přínosy turismu se strategickým zájmem města a jeho obyvatel.

Ilustrace: Pixabay.com

Tisková zpráva, kterou dnes vydala Akademie věd, umožní nahlédnout do výsledků výzkumu. Tak například Asiaté do Prahy jezdí hlavně za památkami, turisty z Evropy však v naší metropoli kromě kulturního dědictví zajímá také gastronomie a zábava; Asijští cestovatelé při výběru destinace hodně dají na doporučení rodiny a známých, Britové, Francouzi nebo Američané se naopak k cestování inspirují především na internetu. 

„Poznatky o jejich chování, preferencích a zájmech umožnily lépe zacílit narativy, které kolegové z humanitně orientovaných ústavů Akademie věd vymýšleli ‚na míru’ návštěvníkům z nejvýznamnějších zemí, odkud turisté do naší metropole přijíždějí,“ shrnuje sociální geograf a koordinátor celého výzkumu Tomáš Kostelecký, který společně se socioložkou Věrou Patočkovou z oddělení Lokálních a regionálních studií, prováděl sekundární analýzy dat o chování turistů.

Výsledky analýz by měly pomoci přilákat do hlavního města kultivované, a zejména movitější turisty. Data by zároveň měla posloužit při vývoji nového webu, jehož obsah se bude proměňovat podle toho, odkud návštěvník pochází. „Turista z Izraele tak na něm najde zcela odlišné informace než třeba cestovatel z Polska, který má jiné kulturní a sociologické zázemí a od návštěvy metropole má jiná očekávání,“ uvádí tisková zpráva.

Aktivita zmíněné pražské společnosti vychází z dlouhodobého záměru vedení hlavního města zaměřit se na udržitelnější formy turismu. Praha se zejména v letech před světovou pandemií potýkala s některými negativními dopady typickými pro nadměrný turismus, tzv. overturismus. Jen v letních měsících v letech 2018 a 2019 se v hlavním městě ubytovalo až 800 tis. hostů měsíčně, a to jen v oficiálních hromadných ubytovacích zařízeních.

O výzkumu udržitelného turismu hovořil pro ČT 24 Tomáš Kostelecký (čas videa 41:20).

Sdílejte tuto stránku