Ostatní
Vydáno: 18. 3. 2020

Výzkum a práce s daty pokračují: vyjádření agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, jehož akademickým partnerem je Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, vydalo prohlášení k průběhu výzkumu v současné pandemické situaci: „Výzkumné projekty se nezastaví, zkoumat budeme dál, jen mnozí z nás teď pracují trochu jiným způsobem, ale naplno.“

Ilustrace: Pixabay.com

Na webové stránce sdružení Simar.cz nalezneme nabídku agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění zapojit se do analýzy dat související s šířením nákazy: „Náš obor se zabývá sběrem a zpracováním dat pro lepší informovanost a rozhodování. Považujeme proto za důležité, aby lidé získávali podrobná a přesná data a informace o epidemii nové formy koronaviru a jsme připraveni k tomu přispět,“ píše SIMAR.

Ve včerejším apelu na klienty pak SIMAR ujišťuje, že zkoumání pokračuje, a vysvětluje, jak je to se započatými projekty a jak členské agentury (včetně akademického partnera CVVM) dokáží zkoumat i v této situaci: „Metody sběru dat, které vyžadují osobní kontakt s respondenty – osobní dotazování CAPI a PAPI, mystery shopping, skupinové diskuse, CLT – jsou pozastaveny. Omezili jsme, nebo pozastavili, veškeré aktivity, ve kterých se potkávají respondenti, tazatelé a naši zaměstnanci. Doporučujeme tento postup i nečlenským subjektům a pro podobné aktivity, které provádí sám zadavatel výzkumu. Výzkum se však nezastavil. Naše týmy pracují z domova, případně v upraveném režimu tak, aby neohrozily sebe navzájem. Poskytli jsme jim zabezpečený přístup a prostředky na to, aby mohly ve svých projektech pokračovat.“

Výše uvedené však platí pro výzkumnou praxi obecně: Protože současná situace může trvat déle, než jsme si nyní ochotni připustit, je třeba neukončovat výzkumné projekty, ale hledat způsoby, jak realizovat výzkum jinými způsoby.

„Jsme připraveni zkoumat dál metodami, které nemohou nikoho ohrozit. Nabízí se široká škála online metod, dále například telefonický výzkum realizovaný tazateli se vzdáleným nebo jinak zabezpečeným způsobem. Tam, kde změna metodiky není možná, hledáme společně s klienty vhodné řešení, například posun terénu na pokaranténní období, případně můžeme dovážit již sebraná data, nebo reportovat pouze odpovídající část výstupu výzkumného projektu. Výzkumné týmy se soustředí na to, aby co nejvhodnějším způsobem pokryly vzniklou mezeru v datové řadě a navázaly tak na rozdělanou práci,“ popisuje možnosti dalšího zkoumání SIMAR.

Sociologický ústav AV ČR své fungování upravuje podobným způsobem. Ačkoliv byly do odvolání zrušeny všechny akce pořádané pro veřejnost, byly posíleny možnosti práce z domova a výzkum nadále pokračuje.