Vydáno: 16. 3. 2022
Tiskové zprávy

Málokterá činnost je v Česku tak oblíbená jako zahrádkaření. Z dlouhodobých výzkumů víme, že čtyři z deseti českých domácností si pěstují na zahrádkách ovoce či zeleninu a tato aktivita má důležité sociální, environmentální, ale i lokálně politické souvislosti. Specifickou podobou zahrádkaření jsou městské zahrádkářské osady, kterým je věnována nová kniha vycházející pod hlavičkou Ústavu geoniky AV ČR.

Vyšla kniha Zahrádkářské osady

Zahrádkaření v Česku

Ačkoli má zahrádkaření v Česku dlouhou tradici a v posledních letech lze dokonce mluvit o rostoucím zájmu o pěstování potravin, klasické zahrádkářské osady z českých měst spíše mizí. Důvodem je zejména jejich přeměna na zastavěné území. Obce totiž příliš často pod tlakem developerů nedoceňují skutečné přínosy zahrádek pro své území a obyvatele.

Právě představení benefitů zahrádek pro společnost si klade za cíl naše kniha. V sedmnácti krátkých kapitolách, napsaných čtivou a srozumitelnou formou, jsou městské zahrádky a zahrádkářské osady přiblíženy ze sociální perspektivy, je diskutována jejich funkce při zásobování potravinami i pozice v územních plánech obcí. Kniha nezapomíná na environmentální rozměry zahrádek a jejich důležitou roli v adaptaci na změnu klimatu, ani na další aktuální témata, která rezonují v současné společnosti. Na knize se podílelo devatenáct autorek a autorů, včetně zástupců Sociologického ústavu AV ČR. Vedle odborníků z akademické sféry zde najdeme i zahrádkářské praktiky a funkcionáře.

Představení knihy pro novináře a veřejnost proběhne v úterý 29. 3. 2022 od 17:30 v prostorách Akademie věd na adrese Národní 3 v Praze (sál 205). Drobné občerstvení bude zajištěno. Oceníme, když svou účast na představení knihy potvrdíte mailem na adresu jan.vavra@soc.cas.cz. Plný text knihy je dostupný ke stažení (pdf).

Další informace

Program Potraviny pro budoucnost Strategie AV 21
www.potravinyav21.cz

Projekt Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení
tichaudrzitelnost.geogr.muni.cz

Tisková zpráva z května 2021 shrnující vybrané výzkumy zahrádkaření
ke stažení

Kontakt

PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Oddělení lokálních a regionálních studií
e-mail: jan.vavra@soc.cas.cz
tel.: 605 404 303
Twitter: @hansvavra
 

 

Sdílejte tuto stránku