Nové publikace

5. 2. 2021
Nová publikace
International Journal of Law, Crime and Justice (Vol. 65, June 2021)
Socioložka Eva Krulichová publikovala v časopise International Journal of Law, Crime and Justice článek „Changes in crime-related factors and subjective well-being over time and their mutual relationship“. Věnuje se v něm, jak název napovídá, proměnám vnímání životní pohody v...
28. 1. 2021
Nová publikace
Gende a výzkum / Gender and Research
Nové anglické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research se zaměřuje na téma ekonomiky 4.0 – digitalizaci práce z genderové perspektivy. O editorskou přípravu se zasadily Annette von Aleman, Julia Gruhlich, Ilona Horwath a Lena Weber.
15. 10. 2020
Nová publikace
Lukáš Linek a Ivan Petrúšek
Sociologické nakladatelství SLON začátkem října vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Sociální stát, nerovnosti, politika. Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016“. S autory studie Lukášem Linkem a Ivanem Petrúškem se setkal vedoucí...
9. 3. 2020
Nová publikace
Martin Ďurďovič
Sociologické nakladatelství SLON vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity“ Martina Ďurďoviče. Nad knihou, která je příspěvkem k obecné sociální teorii, se nyní s autorem sešel vedoucí Tiskového a edičního...
13. 2. 2020
Nová publikace
Publikace „Svépomoc v bydlení: minulost! / budoucnost...?“, která vyšla na sklonku minulého roku v elektronické podobě, je nyní k dostání v podobě tištěné.
20. 1. 2020
Nová publikace
Tematické číslo se zaměřuje na feministické reinterpretace islámu. Navazuje na mezinárodní konferenci na dané téma, která se uskutečnila právě před rokem na Akademii věd ČR a byla vůbec první konferencí na toto téma nejen v Česku, ale i v prostorách největší české výzkumné...
24. 9. 2019
Nová publikace
První číslo 20. ročníku transdisciplinárního časopisu genderových studií a feministické teorie "Gender a výzkum / Gender and Research" má podtitul "Vyjednávání hranic: Transnacionální migrace a gender / Contested Borders: Transnational Migration and Gender".
9. 7. 2019
Nová publikace
Vyšlo nové číslo časopisu Critical Housing Analysis, které vydává oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR.
25. 2. 2019
Nová publikace
Dvouletý projekt "Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě" našeho oddělení NKC – gender a věda hlásí další publikaci. Tou je anglická verze zprávy "Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí".
25. 1. 2019
Nová publikace
Sociologický ústav AV ČR dnes vydává titul "Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech" trojice autorek Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková a Marta Vohlídalová. Jeho ústředním motivem je skutečnost, že rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v Česku je jedním z...

Stránky