Nové publikace

9. 3. 2020
Nová publikace
Martin Ďurďovič
Sociologické nakladatelství SLON vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity“ Martina Ďurďoviče. Nad knihou, která je příspěvkem k obecné sociální teorii, se nyní s autorem sešel vedoucí Tiskového a edičního...
13. 2. 2020
Nová publikace
Publikace „Svépomoc v bydlení: minulost! / budoucnost...?“, která vyšla na sklonku minulého roku v elektronické podobě, je nyní k dostání v podobě tištěné.
20. 1. 2020
Nová publikace
Tematické číslo se zaměřuje na feministické reinterpretace islámu. Navazuje na mezinárodní konferenci na dané téma, která se uskutečnila právě před rokem na Akademii věd ČR a byla vůbec první konferencí na toto téma nejen v Česku, ale i v prostorách největší české výzkumné...
24. 9. 2019
Nová publikace
První číslo 20. ročníku transdisciplinárního časopisu genderových studií a feministické teorie "Gender a výzkum / Gender and Research" má podtitul "Vyjednávání hranic: Transnacionální migrace a gender / Contested Borders: Transnational Migration and Gender".
9. 7. 2019
Nová publikace
Vyšlo nové číslo časopisu Critical Housing Analysis, které vydává oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR.
25. 2. 2019
Nová publikace
Dvouletý projekt "Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě" našeho oddělení NKC – gender a věda hlásí další publikaci. Tou je anglická verze zprávy "Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí".
25. 1. 2019
Nová publikace
Sociologický ústav AV ČR dnes vydává titul "Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech" trojice autorek Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková a Marta Vohlídalová. Jeho ústředním motivem je skutečnost, že rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v Česku je jedním z...
21. 1. 2019
Nová publikace
Sociologický časopis / Czech Sociological Review, který vychází od roku 1965, je vlajkovým časopisem Sociologického ústavu AV ČR. Vychází šestkrát ročně.
18. 1. 2019
Nová publikace
Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (ročník 19, číslo 2/2018) zaměřené na Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností.
29. 11. 2018
Nová publikace
Sociologický ústav AV ČR uspěl ve třech případech jako uchazeč o podporu Grantové agentury ČR a v jednom případě jako spoluuchazeč. Získal také podporu pro jeden mezinárodní projekt.

Stránky