15. 12. 2022, Nová publikace
Ilustrace: Pixabay.com
V posledním vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review vyšel článek výzkumnic Blanky Nyklové, Dany Moree a Vandy Maufras Černohorské Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie covidu-19. Jeho autorky se v něm věnují...
13. 5. 2022, Nová publikace
Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí (výzkumná zpráva). ProFem
Socioložka Blanka Nyklová komentovala výzkum partnerského násilí realizovaný organizací proFem, na kterém se sama podílela. Podle ní dochází napříč systémem k bagatelizaci násilí a někdy i samy oběti k tomu mají tendenci.
22. 3. 2022, Nová publikace
Religionistická encyklopedie / https://rg-encyklopedie.soc.cas.cz/
Spolu s rozsáhlým obsahem Sociologické encyklopedie nabízí web Sociologického ústavu AV ČR od roku 2020 také Religionistickou encyklopedii. Ta byla v nedávné době rozšířena o dva slovníky a další aktualizace jsou v plánu. Za pozornost ale také stojí také publikace Islámská...
5. 2. 2021, Nová publikace
International Journal of Law, Crime and Justice (Vol. 65, June 2021)
Socioložka Eva Krulichová publikovala v časopise International Journal of Law, Crime and Justice článek „Changes in crime-related factors and subjective well-being over time and their mutual relationship“. Věnuje se v něm, jak název napovídá, proměnám vnímání životní pohody v...
28. 1. 2021, Nová publikace
Gende a výzkum / Gender and Research
Nové anglické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research se zaměřuje na téma ekonomiky 4.0 – digitalizaci práce z genderové perspektivy. O editorskou přípravu se zasadily Annette von Aleman, Julia Gruhlich, Ilona Horwath a Lena Weber.
15. 10. 2020, Nová publikace
Lukáš Linek a Ivan Petrúšek
Sociologické nakladatelství SLON začátkem října vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Sociální stát, nerovnosti, politika. Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016“. S autory studie Lukášem Linkem a Ivanem Petrúškem se setkal vedoucí...
9. 3. 2020, Nová publikace
Martin Ďurďovič
Sociologické nakladatelství SLON vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity“ Martina Ďurďoviče. Nad knihou, která je příspěvkem k obecné sociální teorii, se nyní s autorem sešel vedoucí Tiskového a edičního...
13. 2. 2020, Nová publikace
Publikace „Svépomoc v bydlení: minulost! / budoucnost...?“, která vyšla na sklonku minulého roku v elektronické podobě, je nyní k dostání v podobě tištěné.
20. 1. 2020, Nová publikace
Tematické číslo se zaměřuje na feministické reinterpretace islámu. Navazuje na mezinárodní konferenci na dané téma, která se uskutečnila právě před rokem na Akademii věd ČR a byla vůbec první konferencí na toto téma nejen v Česku, ale i v prostorách největší české výzkumné...
24. 9. 2019, Nová publikace
První číslo 20. ročníku transdisciplinárního časopisu genderových studií a feministické teorie "Gender a výzkum / Gender and Research" má podtitul "Vyjednávání hranic: Transnacionální migrace a gender / Contested Borders: Transnational Migration and Gender".

Stránky