9. 7. 2019, Nová publikace
Vyšlo nové číslo časopisu Critical Housing Analysis, které vydává oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR.
25. 2. 2019, Nová publikace
Dvouletý projekt "Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě" našeho oddělení NKC – gender a věda hlásí další publikaci. Tou je anglická verze zprávy "Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí".
25. 1. 2019, Nová publikace
Sociologický ústav AV ČR dnes vydává titul "Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech" trojice autorek Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková a Marta Vohlídalová. Jeho ústředním motivem je skutečnost, že rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v Česku je jedním z...
21. 1. 2019, Nová publikace
Sociologický časopis / Czech Sociological Review, který vychází od roku 1965, je vlajkovým časopisem Sociologického ústavu AV ČR. Vychází šestkrát ročně.
18. 1. 2019, Nová publikace
Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (ročník 19, číslo 2/2018) zaměřené na Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností.
29. 11. 2018, Nová publikace
Sociologický ústav AV ČR uspěl ve třech případech jako uchazeč o podporu Grantové agentury ČR a v jednom případě jako spoluuchazeč. Získal také podporu pro jeden mezinárodní projekt.
4. 9. 2018, Nová publikace
Gender a výzkum, ročník 19, číslo 1/2018
Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (ročník 18, číslo 1/2018).
19. 3. 2018, Nová publikace
Vyšla nová publikace Hegedüs, J., M. Lux, V. Horváth (eds.) 2017. Private Rental Housing in Transition Countries. London: Palgrave Macmillan, jejímž spolueditorem a jedním z autorů je Martin Lux
15. 2. 2018, Nová publikace
Social Housing Analysis k tématu sociálního bydlení po globální finanční krizi (roč. 2017, číslo 2)
8. 1. 2018, Nová publikace
Gender a výzkum / Gender and Research k tématu Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu (roč. 18, číslo 2)

Stránky