Nové publikace

9. 5. 2013
Nová publikace
16. května 201, od 18 hod, Galerie Le Court, Haštalská 1, Praha 1
23. 4. 2013
Nová publikace
Vyšlo v Sociologickém nakladatelství SLON v rámci koedice se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
10. 4. 2013
Nová publikace
Všechny články jsou k dispozici on line.
11. 2. 2013
Nová publikace
Lukáš Linek (ed.)
9. 1. 2013
Nová publikace
Články jsou k dispozici on - line.
3. 1. 2013
Nová publikace
Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Stránky