Nové publikace

13. 7. 2006
Nová publikace
Petra Rakušanová, Blanka Řeháková: Participace, demokracie a občanství v evropském kontextu
16. 6. 2006
Nová publikace
Alena Křížková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.), Marie Čermáková, Radka Dudová, Barbara Havelková, Praha: Sociologický ústav AV ČR 2006
12. 6. 2006
Nová publikace
Toto monotematické číslo je věnováno analýze promluv a textů s využitím téměř všech výzkumných tradic dané oblasti.
10. 5. 2006
Nová publikace
V tomto sborníku předkládáme čtenářům rozšířené texty referátů přednesených na semináři Dějiny migrací v českých zemích v novověku, který uspořádala Komise pro historickou a sociální demografii ve spolupráci s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze...
9. 5. 2006
Nová publikace
Zdeněk R. Nešpor – Jiří Večerník (eds.): Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie, Zdenka Vajdová, Daniel Čermák, Michal Illner: Autonomie a spolupráce:důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990
19. 4. 2006
Nová publikace
Lux M., P. Sunega 2006, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)
12. 4. 2006
Nová publikace
Rozsáhlá monografie pojednává o proměnách české lidové zbožnosti a jejích zdrojů v souvislosti s nástupem modernity.
24. 3. 2006
Nová publikace
Právě vyšlo nové číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, jehož součástí je monotematický blok o mezinárodním výzkumném programu The European Social Survey a také blok textů věnovaný 40. výročí založení Sociologického ústavu AV ČR.
22. 3. 2006
Nová publikace
Prezentace publikace spojená s křestem proběhne ve čtvrtek 23. března v 16:00 hodin v literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1.
21. 2. 2006
Nová publikace
Kniha se věnuje problematice životního cyklu se zvláštním důrazem na rodinu a její postavení v různých fázích lidského života.

Stránky