Nové publikace

5. 4. 2012
Nová publikace
Lux Martin a Kostelecký Tomáš (eds.)
30. 3. 2012
Nová publikace
  Problematika umělých potratů není v současné době v České republice často otevírána – snad proto, že k legalizaci interrupcí došlo v této zemi poměrně brzy (již v roce 1957), či proto, že počet interrupcí nyní dosahuje historického minima. Málo se ale ví o tom, co tuto první...
23. 3. 2012
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
11. 2. 2012
Nová publikace
Zdenka Vajdová
30. 1. 2012
Nová publikace
P. Guasti, J. Hronešová, and Z. Mansfeldová (eds.),
12. 1. 2012
Nová publikace
Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká
22. 12. 2011
Nová publikace
Republika sociologů je uceleným a podrobným rozborem vývoje české sociologie, opírajícím se nejen o obsahový rozbor děl autorů, ale také o širší kontexty. Rovnováha mezi obsahem a kontextem děl činí knihu zajímavou a čtivou. Dosud nebyla českým autorem napsaná o dějinách...
19. 12. 2011
Nová publikace
Číslo obsahuje tematický blok k problematice životních drah, který připravily hostující editorky Hana Hašková a Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Stránky