Nové publikace

11. 2. 2012
Nová publikace
Zdenka Vajdová
30. 1. 2012
Nová publikace
P. Guasti, J. Hronešová, and Z. Mansfeldová (eds.),
12. 1. 2012
Nová publikace
Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká
22. 12. 2011
Nová publikace
Republika sociologů je uceleným a podrobným rozborem vývoje české sociologie, opírajícím se nejen o obsahový rozbor děl autorů, ale také o širší kontexty. Rovnováha mezi obsahem a kontextem děl činí knihu zajímavou a čtivou. Dosud nebyla českým autorem napsaná o dějinách...
19. 12. 2011
Nová publikace
Číslo obsahuje tematický blok k problematice životních drah, který připravily hostující editorky Hana Hašková a Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
8. 12. 2011
Nová publikace
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) vydal svůj informační newsletter.
6. 12. 2011
Nová publikace
Alena Křížková, Hana Maříková, Hana Hašková a Lenka Formánková
1. 12. 2011
Nová publikace
Prosincové číslo Sociowebu se věnuje tématu zdrojů a managementu sociálněvědních dat
13. 11. 2011
Nová publikace
Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006

Stránky