Nové publikace

12. 1. 2012
Nová publikace
Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká
22. 12. 2011
Nová publikace
Republika sociologů je uceleným a podrobným rozborem vývoje české sociologie, opírajícím se nejen o obsahový rozbor děl autorů, ale také o širší kontexty. Rovnováha mezi obsahem a kontextem děl činí knihu zajímavou a čtivou. Dosud nebyla českým autorem napsaná o dějinách...
19. 12. 2011
Nová publikace
Číslo obsahuje tematický blok k problematice životních drah, který připravily hostující editorky Hana Hašková a Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
8. 12. 2011
Nová publikace
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) vydal svůj informační newsletter.
6. 12. 2011
Nová publikace
Alena Křížková, Hana Maříková, Hana Hašková a Lenka Formánková
1. 12. 2011
Nová publikace
Prosincové číslo Sociowebu se věnuje tématu zdrojů a managementu sociálněvědních dat
13. 11. 2011
Nová publikace
Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006
3. 11. 2011
Nová publikace
V tomto čísle SOCIOwebu se zaměřujeme na reflexi vybraných proměn životních drah a přechodových událostí.
15. 10. 2011
Nová publikace
Časopis Naše společnost je odborným periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění, které vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. od roku 2003. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný.

Stránky