23. 3. 2012, Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
11. 2. 2012, Nová publikace
Zdenka Vajdová
30. 1. 2012, Nová publikace
P. Guasti, J. Hronešová, and Z. Mansfeldová (eds.),
12. 1. 2012, Nová publikace
Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká
22. 12. 2011, Nová publikace
Republika sociologů je uceleným a podrobným rozborem vývoje české sociologie, opírajícím se nejen o obsahový rozbor děl autorů, ale také o širší kontexty. Rovnováha mezi obsahem a kontextem děl činí knihu zajímavou a čtivou. Dosud nebyla českým autorem napsaná o dějinách...
19. 12. 2011, Nová publikace
Číslo obsahuje tematický blok k problematice životních drah, který připravily hostující editorky Hana Hašková a Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
8. 12. 2011, Nová publikace
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) vydal svůj informační newsletter.
6. 12. 2011, Nová publikace
Alena Křížková, Hana Maříková, Hana Hašková a Lenka Formánková
1. 12. 2011, Nová publikace
Prosincové číslo Sociowebu se věnuje tématu zdrojů a managementu sociálněvědních dat
13. 11. 2011, Nová publikace
Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006

Stránky