Nové publikace

1. 3. 2011
Nová publikace
V březnovém čísle Sociowebu na Vás tentokrát čekají články, které čerpají zejména z výzkumů prováděných Centrem pro výzkum veřejného mínění.
8. 2. 2011
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
4. 2. 2011
Nová publikace
Únorové čísla Sociowebu napsali autoři z týmu Lokálních a regionálních studií.
30. 1. 2011
Nová publikace
Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006
6. 1. 2011
Nová publikace
Časopis vychází od roku 2000, a od roku 2007 je recenzovaný.
4. 1. 2011
Nová publikace
Lednové číslo Sociowebu pro Vás opět připravilo oddělení Hodnotové orientace ve společnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
20. 12. 2010
Nová publikace
Časopis Naše společnost je odborným periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění, které vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. od roku 2003. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný.
1. 12. 2010
Nová publikace
Poslední číslo Sociowebu je věnované problematice archivace a managementu sociálních dat.

Stránky