1. 7. 2024, Ostatní
Elektronická lexikální databáze indoíránských jazyků: persko-český modul
V těchto dnech byla spuštěna Elektronická lexikální databáze indoíránských jazyků: persko-český modul, která vznikla ve spolupráci Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Filozofické fakulty UK jako jeden z hlavních výstupů projektu programu ÉTA TAČR TL03000369. Databáze je...
10. 6. 2024, Ostatní
Veletrh vědy 2024
Před několika dny proběhl Veletrh vědy 2024, největší vědecký festival, pořádaný Akademií věd ČR, nabízející zdarma návštěvníkům expozice jednotlivých ústavů AV či dalších vědeckých pracovišť. V letošním roce akce přilákala rekordní množství zájemců a zájemkyň o nejrůznějších...
10. 6. 2024, Ostatní
Ilustrace: Pixabay.com
Program Identity ve světě válek a krizí, který je dlouhodobou součástí výzkumných aktivit známých jako Strategie AV21, reaguje na aktuální rozkolísání hodnotového i geopolitického uspořádání současného světa a zkoumá formování a vyjednávání identit v rámci států a mezi nimi....
16. 5. 2024, Ostatní
Kamila Fialová / výzkum finanční gramotnosti
Ekonomky Kamila Fialová a Martina Mysíková publikovaly další ze studií v rámci Indexu prosperity a finančního zdraví – dlouhodobého výzkumu České spořitelny a Evropy v datech. Dokument věnovaný finanční gramotnosti v Česku byl představen na tiskové konferenci.
26. 4. 2024, Ostatní
Romana Marková Volejníčková / WITH YOU*TH
Socioložka Romana Marková Volejníčková se zaměřením na genderová studia poskytla rozhovor o projektu WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství.
4. 2. 2024, Ostatní
ESS
Výzkum realizuje Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C. Tazatelé SC&C budou kontaktovat více než 6300 domácností pečlivě vybraných metodou pravděpodobnostního výběru, který výzkumníkům pomůže zjistit reprezentativní názory Čechů a Češek....
21. 12. 2023, Ostatní
FF UK
Hluboce se nás dotýká tragická událost na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, soucítíme s našimi kolegyněmi a kolegy, spolupracovníky a spolupracovnicemi z fakulty i se všemi, kterých se tragédie přímo či nepřímo dotkla.
22. 9. 2023, Ostatní
ECSR Prague 2023 (foto: Eliška Nosková)
Od pondělí 18. září do středy 20. září v Praze pořádal Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK výroční konferenci Evropského konsorcia pro sociologický výzkum (European Consortium for Sociological Research, ECSR). Mezinárodní konference se zúčastnilo...
11. 9. 2023, Ostatní
Photo by Gregory Pappas on Unsplash
Tři týdny po spuštění sběru dat v již šestém ročníku Českého panelového šetření domácností (CHPS – Proměny české společnosti) je dotazování v plném proudu. Tazatelé agentur STEM/MARK a MEDIAN vybaveni tablety kontaktují a navštěvují domácnosti po celém území Česka. Možná právě...
15. 3. 2023, Ostatní
SEEPIA
Projekt Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA), do kterého je od roku 2021 zapojený také Sociologický ústav AV ČR prostřednictvím aktivit svého Centra pro výzkum veřejného mínění, se věnuje socioekonomickým výzkumem v oblasti životního...

Stránky