4. 2. 2024, Ostatní
ESS
Výzkum realizuje Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C. Tazatelé SC&C budou kontaktovat více než 6300 domácností pečlivě vybraných metodou pravděpodobnostního výběru, který výzkumníkům pomůže zjistit reprezentativní názory Čechů a Češek....
21. 12. 2023, Ostatní
FF UK
Hluboce se nás dotýká tragická událost na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, soucítíme s našimi kolegyněmi a kolegy, spolupracovníky a spolupracovnicemi z fakulty i se všemi, kterých se tragédie přímo či nepřímo dotkla.
22. 9. 2023, Ostatní
ECSR Prague 2023 (foto: Eliška Nosková)
Od pondělí 18. září do středy 20. září v Praze pořádal Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK výroční konferenci Evropského konsorcia pro sociologický výzkum (European Consortium for Sociological Research, ECSR). Mezinárodní konference se zúčastnilo...
11. 9. 2023, Ostatní
Photo by Gregory Pappas on Unsplash
Tři týdny po spuštění sběru dat v již šestém ročníku Českého panelového šetření domácností (CHPS – Proměny české společnosti) je dotazování v plném proudu. Tazatelé agentur STEM/MARK a MEDIAN vybaveni tablety kontaktují a navštěvují domácnosti po celém území Česka. Možná právě...
15. 3. 2023, Ostatní
SEEPIA
Projekt Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA), do kterého je od roku 2021 zapojený také Sociologický ústav AV ČR prostřednictvím aktivit svého Centra pro výzkum veřejného mínění, se věnuje socioekonomickým výzkumem v oblasti životního...
13. 11. 2022, Ostatní
Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.
Jiří Krejčík, politolog, indolog a tajemník dlouholetého projektu Globální konflikty a lokální souvislosti se zabývá zkoumáním konzervativních tendencí a ideologií uvnitř indických ekologických hnutí a indického enviromentálního politického myšlení. V následujícím rozhovoru se...
20. 7. 2022, Ostatní
Zdeněk R. Nešpor
Projekt 100 let Církve československé husitské: historicko-sociologická syntéza se pod vedením Zdeňka R. Nešpora věnuje sestavení kompletní monografie dějin Církve československé husitské. Zaměřuje se zejména na informace „zdola“, tedy zkušenost samotných členů církve v různých...
27. 6. 2022, Ostatní
Jaroslava Pospíšilová je členkou týmu, který se již od minulého roku věnuje zkoumání korupce v Česku. Výzkumný projekt vzniká v úzké spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a jeho hlavním cílem je vytvoření strategie boje proti korupci. Výzkum probíhá formou rozhovorů s experty...
8. 6. 2022, Ostatní
Setkání ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové s předsedkyní a se zástupci ústavů AV ČR
V pondělí 6. června 2022 zavítala na návštěvu Sociologického ústavu AV ČR a Filosofického ústavu AV ČR ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová za doprovodu předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.
12. 4. 2022, Ostatní
Česká studie veřejného mínění
Výzkumný tým soustředěný kolem Evropského sociálního výzkumu (ESS) se v nejnovějším šetření ptá respondentů na názor na sociální politiku, rozdíly v bohatství mezi zeměmi, státní svátky a památníky v Česku a na některé etické otázky.

Stránky