14. 7. 2021, Ostatní
Opustil nás sociolog města Michal Illner
S lítostí a zármutkem vám oznamujeme, že v neděli 11. července zemřel ve věku 87 let Michal Illner, náš přítel a dlouholetý spolupracovník.
1. 7. 2021, Ostatní
V datovém archivu ČSDA jsou nově zpřístupněna data z unikátního panelového výzkumu Život během pandemie, který byl realizovaný v rámci projektu PAQ Research. Soubor obsahuje 26 vln výzkumu, pro něž byla data sbírána od března 2020 do dubna 2021, s více než 7 tisíc proměnných v...
1. 7. 2021, Ostatní
Conference #DeepeningERA Invitation
Konference organizovaná pod hlavičkou projektu GENDERACTION, který kooridnuje oddělení NKC - gender a věda, poskytne prostor k reflexi aktuálního vývoje v oblasti genderové rovnosti ve vědě. Diskutovat budou zástupci a zástupkyně členských států, grantových agentur, vedení...
25. 6. 2021, Ostatní
European Social Survey
Od 28. června do 30. září 2021 bude v České republice probíhat sběr dat již 10. vlny mezinárodního výzkumu European Social Survey (ESS). Výzkum realizuje Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s agenturou ppm factum research.
20. 5. 2021, Ostatní
V těchto dnech slaví své 87. narozeniny Michal Illner, bývalý ředitel Sociologického ústavu AV ČR a dlouholetý pracovník oddělení Lokálních a regionálních studií.
29. 4. 2021, Ostatní
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR je vydavatelem několika odborných periodik. Vedle Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, vlajkové lodi v oblasti tuzemských sociálněvědních časopisů, mohou čtenáři a čtenářky sáhnout po časopisu Gender a výzkum / Gender and Research,...
26. 4. 2021, Ostatní
Ilustrace: Pixabay.com
S pojmem „krize bydlení“ se dnešní mladí dospělí setkávají téměř denně – na vlastní kůži při hledání bytu, skrze osobní rozhovory nebo média. Zkoumáním způsobů, kterými mladí lidé (narození mezi roky 1985 a 2000) dlouhodobě žijící v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci řeší stále...
11. 3. 2021, Ostatní
Projekt sdílených činností CZERA je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR v období 2021–2027, jehož klíčové aktivity realizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.
17. 2. 2021, Ostatní
Knihovna Sociologického ústavu AV ČR otevřela výdejní okénko. Za dodržování protiepidemických opatření tak opět zpřístupňuje své služby.
18. 12. 2020, Ostatní
V pondělí 23. listopadu 2020 proběhla v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost online konference s názvem Plýtvání potravinami v číslech aneb jak neplýtvat, kterou organizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Stránky