25. 7. 2007, Ostatní
bude probíhat v tomto termínu 23.7. - 3.8. 2007
29. 6. 2007, Ostatní
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, nabízí možnost stáže v Sociologickém datovém archivu pro studenta/studentku bakalářského nebo magisterského programu v oboru sociálních věd.
1. 6. 2007, Ostatní
Socioweb je po roce opět věnovaný tématu sociologie vzdělání.
31. 5. 2007, Ostatní
studenta/studentku nebo absolventa/absolventku vysoké školy, který/-á má zájem zabývat se tématy sociální demografie a sociologie rodiny.
3. 5. 2007, Ostatní
Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 27. března 2007 podle § 19 odst. (4) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění a podle čl. 17 přílohy Stanov Akademie věd ČR jmenovala s účinností k 1. květnu 2007 na pětileté funkční období dozorčí...
3. 5. 2007, Ostatní
na základě návrhu Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle § 17, odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, jmenoval předseda Akademie věd ČR Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., PhDr. Marii Čermákovou do funkce ředitelky Sociologického ústavu AV...
30. 4. 2007, Ostatní
Květnové číslo Sociowebu přináší sedm příspěvků se zaměřením na ekonomickou sociologii.
30. 3. 2007, Ostatní
Aktuální číslo je věnováno tématu historické paměti.
27. 3. 2007, Ostatní
Zájemci o editorství monotematických bloků Sociologického časopisu mohou redakci SČ zasílat návrhy.

Stránky