Tiskové zprávy

7. 7. 2020
Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
V důsledku nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí a přirozeně se tak zvýšila poptávka po službách organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Situace také zvýraznila mezery v poskytování pomoci obětem násilí ze strany...
26. 6. 2020
Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
Již 14 let (od 1. července 2006) mohou vstupovat páry stejného pohlaví do státem uznávaného partnerství. Zatímco statistická data o české populaci včetně manželství, nesezdaných soužitích, věku partnerů nebo jejich dětech pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad, data o...
18. 6. 2020
Tisková zpráva
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
17. 6. 2020
Tisková zpráva
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
20. 5. 2020
Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com (ivabalk)
Od pondělí 18. 5. 2020 přestal platit nouzový stav v souvislosti s pandemií virové nemoci covid-19, některá opatření však nadále platí. Česká vláda již ale zahájila jejich rozvolňování: od 19. května není povinné nosit roušku při práci v horku nebo v kanceláři, 25. května končí...
27. 4. 2020
Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com / Freepik.com
V minulém týdnu byla potvrzena informace, že se Sociologický ústav AV ČR spolu s dalšími výzkumnými partnery zapojí do reprezentativní studie promořenosti populace virem SARS-CoV-2. Nyní přinášíme podrobnější zprávu o účasti respondentů v tomto výzkumu.
21. 4. 2020
Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com / Freepik.com
Sociologický ústav AV ČR v současnosti žádá o rozšíření projektu Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života podpořeném Technologickou agenturou ČR. Projekt by se díky tomu mohl zaměřit také na problematiku šíření infekčního onemocnění COVID-19.
15. 4. 2020
Tisková zpráva
Zdroj: PNAS
V článku, který byl 13. 4. 2020 uveřejněn prestižním vědeckým časopisem Proceedings of the National Academies of Science (PNAS), mezinárodní vědecký tým vedený profesorem sociologie Donaldem Tomaskovic-Deveyem z University of Massachusetts Amherst ukazuje, že v průběhu zhruba...
9. 4. 2020
Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
Náhlé uzavření hranic nezkomplikovalo život jenom lidem na cestách, Čechům žijícím dlouhodobě v zahraničí, ale také mnoha migrantům a migrantkám na českém trhu práce. Zviditelnila se přeshraniční provázanost na trhu práce v pečovatelském sektoru – zatímco Češky či Polky...
7. 4. 2020
Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
Se zavřením školek a škol se mnoho českých domácností dostává do bezprecedentní situace. Děti se učí doma, rodiče často také pracují z domova. Sociální izolace domácností tak přitahuje pozornost k péči, která jinak zůstává neviditelná. Stává se z ní klíčová ekonomická a...

Stránky