16. 3. 2022, Tisková zpráva
Vyšla kniha Zahrádkářské osady
Málokterá činnost je v Česku tak oblíbená jako zahrádkaření. Z dlouhodobých výzkumů víme, že čtyři z deseti českých domácností si pěstují na zahrádkách ovoce či zeleninu a tato aktivita má důležité sociální, environmentální, ale i lokálně politické souvislosti. Specifickou...
8. 3. 2022, Tisková zpráva
Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC), oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR zahajuje dnes kampaň nazvanou „Jedna velikost nestačí.“ NKC se tak zapojuje do celosvětových oslav mezinárodního dne žen, které mají letos téma Break The Bias. Kampaň NKC má za cíl...
1. 2. 2022, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
V letošním roce NKC – gender a věda oslaví Mezinárodní den žen a dívek ve vědě již posedmé kampaní, která dnes začíná. Cílem je seznámit českou veřejnost s vědkyněmi, které se věnují tématu udržitelnosti v různých oblastech a mohou tak inspirovat ostatní k zájmu o toto téma i k...
2. 12. 2021, Tisková zpráva
NKC - gender a věda slaví 20 let od svého založení
Národní kontaktní centrum – gender a věda, oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR slaví 20 let od svého vzniku. Oddělení poskytuje podporu vědeckým a výzkumným institucím a se zasazuje o to, aby byly podmínky ve vědě a výzkumu férové, a věda tak mohla poskytnout prostor...
1. 12. 2021, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
V úterý 29. listopadu 2021 proběhl webinář, pořádaný Českým sociálněvědním datovým archivem (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR (SOÚ AV ČR). Jednalo se o dosud nejobsáhlejší akci týkající se sociologických dat o pandemii onemocněním Covid-19 v Česku. Byla představena nejnovější...
23. 11. 2021, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
Řešení klimatické krize vyžaduje inovativní interdisciplinární přístupy k životnímu prostředí, pro něž je nezbytné porozumění vztahu společnosti k přírodě a krajině.
4. 10. 2021, Tisková zpráva
Fakulta sociálních věd UK ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a výzkumným konsorciem psychologů prováděla dotazování na českých vysokých školách v období po třetí vlně pandemie COVID-19 (od poloviny května do konce června). Z šetření vychází, že studenti dodržovali na...
29. 6. 2021, Tisková zpráva
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
6. 5. 2021, Tisková zpráva
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
4. 5. 2021, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
Zdravotníci se v době pandemie stali novými hrdiny, nebo spíše hrdinkami, jelikož 85 % zdravotnického personálu v ČR jsou ženy. Krize ještě více odhalila problémy spojené s obtížným slaďováním práce ve zdravotnictví a péče o vlastní rodinu. Skoro třetina zdravotnic má děti do 12...

Stránky