Vědecká ocenění

3. 7. 2020
Vědecké ocenění
PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. (foto: Jana Plavec, SSČ AV ČR)
Ekonomka Kamila Fialová z oddělení Ekonomické sociologie obdržela Prémii Otto Wichterleho, která je udělována vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání. Při této příležitosti jsme...
3. 6. 2019
Vědecké ocenění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude...
16. 4. 2019
Vědecké ocenění
Kniha Angely Saini Inferior: How Science Got Women Wrong, kterou loni vydal Sociologický ústav AV ČR v českém překladu, získalo v jedenáctém ročníku Cen Nakladatelství Academia prestižní ocenění nakladatelství Academia za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce.
9. 6. 2014
Vědecké ocenění
Prémie Otto Wichterleho byla udělena 26 mladým vědcům.
14. 6. 2012
Vědecké ocenění
Mezi oceněnými byla i Mgr. Radka Dudová, Ph.D., z oddělení Gender a sociologie.