Vědecká ocenění

9. 6. 2014
Vědecké ocenění
Prémie Otto Wichterleho byla udělena 26 mladým vědcům.
14. 6. 2012
Vědecké ocenění
Mezi oceněnými byla i Mgr. Radka Dudová, Ph.D., z oddělení Gender a sociologie.