23. 6. 2023, Vědecké ocenění
Prémie Otto Wichterleho (Aleš Kudrnáč) (foto: Jana Plavec, AV ČR)
Politolog Aleš Kudrnáč získal Prémii Otto Wichterleho, která je určena perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let. Letošní ceremoniál...
5. 11. 2020, Vědecké ocenění
Pat Lyons, DSc.
Před několika dny Akademie věd České republiky oznámila, že devět výjimečných osobností získalo titul doktor věd. Byl mezi nimi také pracovník Sociologického ústavu AV ČR, který obhájil disertační práci nazvanou Political Knowledge in the Czech Republic před komisí sociologie a...
3. 7. 2020, Vědecké ocenění
PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. (foto: Jana Plavec, SSČ AV ČR)
Ekonomka Kamila Fialová z oddělení Ekonomické sociologie obdržela Prémii Otto Wichterleho, která je udělována vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání. Při této příležitosti jsme...
3. 6. 2019, Vědecké ocenění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude...
16. 4. 2019, Vědecké ocenění
Kniha Angely Saini Inferior: How Science Got Women Wrong, kterou loni vydal Sociologický ústav AV ČR v českém překladu, získalo v jedenáctém ročníku Cen Nakladatelství Academia prestižní ocenění nakladatelství Academia za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce.
9. 6. 2014, Vědecké ocenění
Prémie Otto Wichterleho byla udělena 26 mladým vědcům.
14. 6. 2012, Vědecké ocenění
Mezi oceněnými byla i Mgr. Radka Dudová, Ph.D., z oddělení Gender a sociologie.