Výběrová řízení

17. 7. 2018
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka správy budovy a veřejných zakázek pro Ekonomické oddělení
27. 6. 2018
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici Kvantitativní analytik / analytička ve výzkumném oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda.
17. 5. 2018
Výběrové řízení
Výběrové řízení bude probíhat do 5. 6. 2018 a ústní pohovor proběhne v druhé půlce června.
30. 4. 2018
Výběrové řízení
Hledáme externí spolupracovníky/ice pro jednorázový výzkum v lokalitách mimo Prahu. Práce tazatele/ky spočívá v provádění rozhovorů pomocí papírových dotazníků v určených lokalitách (předpokládaná doba rozhovoru asi 10 minut). Dotazování bude probíhat o těchto víkendech: 12. -...
9. 4. 2018
Výběrové řízení
Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu PhD nebo jeho ekvivalentu.
4. 4. 2018
Výběrové řízení
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 4. 5. 2018
20. 2. 2018
Výběrové řízení
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 6. března 2018.
8. 1. 2018
Výběrové řízení
Nabídka je určena zejména pro magisterské studenty a studentky sociologie.
12. 9. 2017
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici analytik/analytička pro výzkumné oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Stránky