31. 8. 2020, Výběrové řízení
Nabízíme zajímavou práci v prestižní veřejné vědecké instituci, participaci na výzkumných projektech (včetně mezinárodních) a možnosti dalšího rozvoje a kvalifikačního růstu. Mzda odpovídá zařazení dle Kariérního řádu Akademie věd ČR a Vnitřnímu mzdovému předpisu Sociologického...
18. 8. 2020, Výběrové řízení
Blíží se podzimní kolo výzvy Akademie věd ČR k předkládání žádostí o podporu z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (odevzdání podkladů na AV ČR je do 30. 9. 2020). Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové...
6. 8. 2020, Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR hledá dodavatele tří krátkých animovaných videí pro prezentaci hlavních výstupů projektu GENDERACTION, realizovaný v rámci oddělení NKC - Gender a věda.
23. 6. 2020, Výběrové řízení
TA ČR (www.tacr.cz)
Tým projektu „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků“, spolufinancovaného Technologickou agenturou ČR, hledá 3 externí spolupracovníky/spolupracovnice na pozici expert/ka.
1. 6. 2020, Výběrové řízení
V rámci projektu Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro výzkumné, technické a administrativní pracovníky Sociologického ústavu AV ČR k získání podpory zahraničního...
24. 3. 2020, Výběrové řízení
Společnost a sítě: relační perspektiva v sociálních vědách
Blíží se jarní kolo výzvy Akademie věd ČR k předkládání žádostí o podporu z „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Podklady je třeba odevzdat AV ČR do 30. 4. 2020.
10. 2. 2020, Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje dvě výběrová řízení: na pozici ÚČETNÍ a na pozici ÚČETNÍ – pracovní cesty.
16. 1. 2020, Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici GRANTOVÝ SPECIALISTA / GRANTOVÁ SPECIALISTKA pro VaV.
14. 1. 2020, Výběrové řízení
vyběrové řízení
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice kontroly tazatelské sítě.
6. 1. 2020, Výběrové řízení
Patrick Lindenberg @ Unsplash.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici IT TECHNIK/TECHNIČKA.

Stránky