Position: 
odborná pracovnice VŠ.
Phone: 
210 310 213
Line: 
213

Curriculum vitae

Education: 
 • 1964 -1969, obor filozofie a sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1983, PhDr. v oboru sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Field of specialisation: 
 • genderová studia se zaměřením na sociologii
 • postavení žen v české společnosti, pozice žen na trhu práce
 • sociální politika ve vazbě na rodinu
 • politiky rovných příležitostí mužů a žen
 • ženský potenciál ve vědě, postavení mladých lidí ve vědě
 • genderové nerovnosti v oblasti lidských zdrojů
 • ženské elity
Teaching activities: 
 • 1991 – 2000 vysokoškolské kursy zaměřené na feministickou sociologii a gender v sociologii - FSV UK, FF MU Brno, Pedagogická fakulta České Budějovice a další
 • 2001 -2004 odborná asistentka „Centra pro genderová studia“ Filosofická fakulta UK
 • od roku 2005 výuka na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií UK Praha
 • od roku 2000 školitelka v doktorských programech - FSV UK, Přírodovědecká fakulta UK
Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 
 • 9-12/ 1998, London School of Economics and Political Science, V. Británie
 • 2-3/ 1993, l'Université libre de Bruxelles (ULB), Belgie
 • 4-6/ 1993, University of Bradford, V. Britanie
Biographic information: 
 • od roku 2001 ředitelka SOÚ AV ČR
 • 1998 -2001 zástupkyně ředitele SOÚ AV ČR
 • 1996 -2001 členka Vědecké rady Sociologického ústavu AV ČR
 • od roku 1990 vedoucí výzkumného oddělení \"Gender & sociologie\" SOÚ AV ČR
 • od roku 2001 členka Akademického sněmu AV ČR
 • od roku 2006 členka Oborové rady pro doktorské studium sociologie Fakulty sociálních studií UK
 • od roku 2001 členka redakční rady Sociologického časopisu
 • 1999 - 2004 členka Scientific committee International Review of Sociology
 • od roku 1991 předsedkyně redakční rady ústavní edice \"Sociologické studie / Sociological Studies\"
 • od roku 2001 členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti mužů a žen
 • 2004 -2005 předsedkyně Národní tématické sítě pro rovné příležitosti žen a mužů Iniciativy Equal
 • od roku 2001 členka Národní skupiny Helsinky Group \"Ženy ve vědě\" při MŠMT
 • 1991-2000 členka Nadační rady Gender Studies o.p.s.
 • 2004 – 2006 členka Nadačního fondu Slovak Czech Women Fund

All publications