Department:
Position: 
postdoktorandka
Phone: 
210 310 351
Line: 
351

Curriculum vitae

Education: 

2011, Bc., sociologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita.

2013, Mgr., genderová studia, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.

2021 Ph.D., sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.

Field of specialisation: 

Romana Marková Volejníčková se ve své výzkumné praxi zaměřuje na tato témata: genderové nerovnosti na trhu práce, nerovné odměňování, sociologie soukromého života. Dále je studentkou doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Její disertační práce se zaměřuje na sociální konstrukci mateřství. 

Teaching activities: 

Vyučované kurzy - výběr

Genderová rovnost v praxi (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Sociologické aspekty života (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Sociologie pro zdravotníky (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Feministické teorie (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Úvod do sociálních studií genderu (ISS FSV UK)

Úvod do kvalitativní metodologie (ISS FSV UK)

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 

1.6.2018 - 30.6.2018 - University in Cologne, Department of History, Germany

All publications

Other publications