Published: 3. 9. 2013
New publications

Kniha Demographic Avant-Garde dokumentuje unikátní demografické chování Židů v Čechách od poloviny osmnáctého do poloviny dvacátého století. Zkoumá, v čem byli čeští Židé v předstihu v rámci procesu demografického přechodu mezi evropskými populacemi a vysvětluje, proč tomu tak bylo. Kniha analyzuje hlavní demografické procesy v židovské populaci a interpretuje je v širším socio-historickém a mezinárodním kontextu. Ukazuje zárověň i změnu v sociálním a ekonomickém postavení Židů v rámci české společnosti.

Demographic Avant-Garde. Jews in Bohemia between the Enlightenment and the Shoah

Kniha Demographic Avant-Garde dokumentuje unikátní demografické chování Židů v Čechách od poloviny osmnáctého do poloviny dvacátého století. Zkoumá, v čem byli čeští Židé v předstihu v rámci procesu demografického přechodu mezi evropskými populacemi a vysvětluje, proč tomu tak bylo. Kniha analyzuje hlavní demografické procesy v židovské populaci a interpretuje je v širším socio-historickém a mezinárodním kontextu. Ukazuje zárověň i změnu v sociálním a ekonomickém postavení Židů v rámci české společnosti. Kniha kriticky hodnotí důvěryhodnost a úplnost dostupných datových zdrojů a publikuje velké množství primárních dat. Demographic Avant-Garde vyzvihuje roli lidského kapitálu, kultury, právního rámce a ekonomického rozvoje v procesu demografickému přechodu. Knihu je možné doporučit všem, kteří se zajímají o demografii, sociální historii, demografický přechod a židovské moderní dějiny v Evropě.

Průlomová demografická a sociálně-historická publikace založená na pracně shromážděných archivních materiálech, pečlivé kvantitativní analýze a na originalitě argumentů. Demographic Avant-Garde mění naše porozumění života Židů v českých zemích a je doporučenou četbou pro zájemce o židovskou zkušenost v moderní době.

Hillel J. Kieval, Goldstein Profesor židovské historie a myšlení, Washington University v St. Louis

 

Demografická avantgarda je ucelené dílo židovských studií a historické demografie důležitého regionu … příkladná analýza sociálních a demografických změn jedné zajímavé evropské sub-populace. Kniha představuje modelovou analýzu obecnějších sociálně demografických změn na cestě k sociální a ekonomické modernizaci.

Calvin Goldscheider, Emeritní Profesor Sociologie a Ungerleider Emeritní Profesor Židovských studií, Brown University
 

Kniha Jany Vobecké je důležtým příspěvkem k obecnému porozumění hybných sil demografického přechodu. Kniha hezky doplňuje dřívější studie vzniklé v rámci projektu Evropská plodnost Princetonské univerzity, ve kterém nebylo možné identifikovat tak specifické sub-populace. Dle mé interpretace závěrů této významné knihy, vyšší vzdělání židovského obyvatelstva bylo důvodem jejich dřívějšího a rychlejšího demografického přechodu.

Wolfgang Lutz, zakládající ředitel, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, Vídeň

 

Židé ve střední-západní Evropě byli jasným předvojem demografického přechodu…, (který) se postupně rozšířil mezi ostatní evropské populace, a následně téměř univerzálně po celém světě. Tato studie Jany Vobecké velmi umě rozvíjí, jak a proč všechny tyto změny začaly v Čechách.

Sergio DellaPergola, Emeritní profesor, TheAvraham Harman Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem

 

Vobecká, Jana. Demographic Avant-garde: Jews in Bohemia Between the Enlightenment and the Shoah. Central European University Press, 2013, 250 stran.

Share this page
Související publikace: