All research projects

Filter projects

Or try fulltext search

Found 311 projects (displayed results 1 - 20)
Hlavním cílem projektu je pomocí poznatků ze sociologie, politologie, práva a kriminologie určit rozsah a formy korupce ve vybraných společenských sektorech v České republice a doporučit konkrétní opatření, která by mohla korupci v...
Principal investigator:
Project duration:
2021 - 2022
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Hledáme řešení, které spojuje přínosy adaptačních opatření ekologické výstavby s přínosy pro-environmentálního komunitního životního způsobu obyvatel, utváří kvalitní bydlení a živé město, rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství i čtvrti...
Principal investigator:
Project duration:
2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The EU-funded project UniSAFE (2021-2024) has a double objective. First, it aims to produce robust knowledge on gender-based violence in universities and research organisations, and second, to translate this knowledge into operational tools for higher...
Principal investigator:
Project duration:
2021 - 2024
Grant agency:
International project
Projekt směřuje k vytvoření první syntetické a důvěryhodné monografie věnované celým dějinám Církve československé (husitské), jedné z nejvýznamnějších moderních českých církví a současně nejspecifičtější v širším evropském kontextu. Prostřednictvím...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2021 - 2023
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of the Centre’s activities within the CZERA project is to: • support the competitiveness of Czech research organisations • increase their preparedness for cooperation at the international level in the new European research support...
Principal investigator:
Project duration:
2021 - 2027
Grant agency:
Government ministry project
The measures to mitigate the spread of the COVID-19 pandemic in 2020 and the economic “freezing” and recession of the global economy afterwards incur important social and economic costs that are distributed unequally among different social groups. The...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2021 - 2023
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
This project will examine the impact of party (issue) competition and election campaigning onelectoral behaviour during the 2021 Czech parliamentary elections. This research will study thegrowing importance of issues and party leaders in electoral...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2021 - 2023
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project aims to develop a teaching and learning tool of the Indo-Iranian languages at both academic and practical levels. The main objectives are 1) to create a free access electronic lexical database of Persian, and 2) to create a mobile application...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt TA ČR, reg. č. TL03000657
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The aim of the project is the implementation of 3 mobilities of junior and senior researchers and mobility of technical and administrative staff of the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, at foreign research institutions. The content...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Government ministry project
The main project objective is the support and innovation of Czech entrepreneurial environment with a focus on the self-employed and microenterprises through the analysis and subsequent recommendations to eliminate risks and hindrances related to these...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The aim of the project is to make the tools and means of criminal policy, which lead to reducing reoffending, more effective. The research goal is to identify individual and social factors that significantly contribute to desistance. On this basis,...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The general goal of the project is to support transparency of the mortgage market and reduction of potential systemic risks in the financial sector by: (1) the comparison and evaluation of the deviations between appraisal prices and market prices of...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt řeší základní výzkum čtyř sociálně-vědních témat významných v Evropském výzkumném prostoru (ERA):Chápání a hodnocení demokracie (Understandings and Evaluations of Democracy)Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2024
Grant agency:
Government ministry project
Záměrem projektu je vytvořit nástroj predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ, který zároveň umožní identifikovat oblasti pro případnou psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci.Cíle jsou: 1) vyvinout rychlý...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratickékultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jakosoučást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné...
Department:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
other
Anotace projektuProjekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Government ministry project
The research project is concerned with trajectories of human-microbial coexistence in the Czech Republic. It builds on three key theoretical concepts of microbiopolitics, (micro)biological citizenship, and situated biologies. It investigates the modes,...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The CASPER aimsThe Horizon 2020 CASPER project will examine the feasibility of establishing a European award/certification system for gender equality with a focus on the organizational level. Based upon an extensive assessment of available systems and...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2021
Grant agency:
International project
The aim of the project is to explore how the notion of authenticity is perceived, (re)produced and (re)constructed by female Instagram influencers.The notion of authenticity has gained prominent place in the latest research on social media and...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
internal project

Pages