All research projects

Filter projects

Or try fulltext search

Found 262 projects (displayed results 1 - 20)
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníVýzva: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OPNázev projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. / ...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2019
Grant agency:
other
At present, Do-It-Yourself culture (DIY) is generally understood as part of the Czech national identity and a Czech national feature, which reflects the nation´s specific historical experience and national memory. Although DIY as a Czech national feature...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
Cílem projektu je iniciovat, koordinovat a zhotovit podklad pro tvorbu základního dokumentu „Politika krajiny ČR“ představujícího vyjádření všeobecných zásad, strategií, které umožňuje přijetí specifických opatření, zaměřených na ochranu, správu a...
Principal investigator:
Project duration:
2018
Grant agency:
other
Interní číslo projektu: 900019 Research project funded under the NORFACE DIAL programme.
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
International project
Using historical sources and available datasets of sociological and statistical surveys, the project aims to compare the history of stratification research and the development of social structure in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia since...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Chemical research and developement (R&D) institutes constituted an important part of the research structure of the centrally planned economies and in general important part of Czechoslovak science prior 1989. During the transformation period in the...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The general objective of this project is to investigate the multifaceted interrelations between social disadvantage, opportunity structures, and individual agency in rural peripheries in eastern Germany and Czechia in a comparative perspective. The...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
International project
The project will study parental desires and intentions among LGB individuals from a non-heteronormative standpoint, an under-researched topic in the Czech Republic. A mix of quantitative and qualitative methods will help us explain the factors...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Reg. č. 18-10042SHl. příjemce projektu: FSV UK 
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The economics of poverty has still not been thoroughly researched in the Czech Republic, although it is a highly relevant topic. Similarly, the international comparability of poverty indicators remains rather unexplained in the European context. First,...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt OSVČ jako prekérní práce implementuje Vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2014 -2020. Zaměřuje se na problematiku prekarizace práce žen OSVČ a reaguje tak na riziko zvyšujícího sepočtu žen podnikatelek nedobrovolně. Projekt se zaměřuje...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
other
Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv. Bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů a ve...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
Genderová rovnost je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Ukazuje se, že akce a politiky se musí zaměřit na legislativní a zejména na institucionální úroveň (kulturní a institucionální změny) spíše než na individuální úroveň. Projekt...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2021
Grant agency:
International project
Projekt zabezpečuje funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020 s celorepublikovou působností. Jeho cílem je naplňovat Prioritu 4 genderová rovnost a genderový mainstreaming...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
The project implements a research programme of the Czech Social Science Data Archive (CSDA). CSDA is a national research infrastructure providing data services for social research and higher education. It acquires, processes and preserves datasets and...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
Cílem tohoto projektu je prozkoumat lokální reakce na globální environmentální problémy (změna klimatu, degradace půdy, kvalita potravin apod.) z hlediska sociálních hnutí a životního stylu. Výzkumná aktivita je realizována v rámci Strategie AV...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
other
Projekt podporovaný Evropskou komisí v rámci programu H2020-MSCA-ITN-2016 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)Tým projektu PLATO tvoří síť předních evropských univerzit a výzkumných organizací a odborníků z oblasti poradenství,...
Department:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
International project
The purpose of the project is to contribute to a better understanding of mechanisms, barriers to and potential for introducing new policy instruments for enviromental governance in the Czech Republic, explicating the subjective perception and social...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem projektu je zapojit odborníky do veřejné debaty a na...
Principal investigator:
Project duration:
2017
Grant agency:
internal project

Pages