All research projects

Filter projects

Or try fulltext search

Found 269 projects (displayed results 1 - 20)
Krajina České republiky kromě abiotických podmínek závisí na udržitelném hospodaření, které zohledňuje jak její infrastrukturu ekologickou (tj. drobné vodní toky, mokřady, drobnou zeleň), tak tu uživatelskou. Příkladem exploatace naší krajiny na úkor...
Principal investigator:
Project duration:
2019
Grant agency:
internal project
The general goal of the GE Academy project is to develop and implement a coherent and high-quality capacity-building programme on gender equality (GE) in research and innovation (R&I) as well as in Higher Education (HE). GE Academy will develop and...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
International project
Gender-SMART is about achieving gender equality in Research Performing and Research Funding Organizations operating in the agricultural and life sciences research field. This field, essential to humanity and strongly affected by gender biases, is of...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
International project
The project analyses the level and sources of electoral volatility in post-communist countries. This project focuses on individual-level volatility in consecutive parliamentary elections by examining electoral participation and party choice decisions....
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Hlavním cílem projektu je zajistit úspěch a prosperitu ČR s ohledem na výzvy budoucnosti, dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvýšit podnikavost, efektivitu zhmotňování výsledků, a tím blahobyt občanů a organizací. Projektovým cílem je...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2020
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Cílem projektu je vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví pro aplikovanou sféru v multidisciplinární perspektivě. Projekt se soustředí na několik dílčích okruhů:vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, rodinné situace...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníVýzva: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OPNázev projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. / ...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2019
Grant agency:
other
At present, Do-It-Yourself culture (DIY) is generally understood as part of the Czech national identity and a Czech national feature, which reflects the nation´s specific historical experience and national memory. Although DIY as a Czech national feature...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
Cílem projektu je iniciovat, koordinovat a zhotovit podklad pro tvorbu základního dokumentu „Politika krajiny ČR“ představujícího vyjádření všeobecných zásad, strategií, které umožňuje přijetí specifických opatření, zaměřených na ochranu, správu a...
Principal investigator:
Project duration:
2018
Grant agency:
other
Interní číslo projektu: 900019 Research project funded under the NORFACE DIAL programme.
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
International project
Using historical sources and available datasets of sociological and statistical surveys, the project aims to compare the history of stratification research and the development of social structure in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia since...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Chemical research and developement (R&D) institutes constituted an important part of the research structure of the centrally planned economies and in general important part of Czechoslovak science prior 1989. During the transformation period in the...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The general objective of this project is to investigate the multifaceted interrelations between social disadvantage, opportunity structures, and individual agency in rural peripheries in eastern Germany and Czechia in a comparative perspective. The...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
International project
The project will study parental desires and intentions among LGB individuals from a non-heteronormative standpoint, an under-researched topic in the Czech Republic. A mix of quantitative and qualitative methods will help us explain the factors...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Reg. č. 18-10042SHl. příjemce projektu: FSV UK 
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The economics of poverty has still not been thoroughly researched in the Czech Republic, although it is a highly relevant topic. Similarly, the international comparability of poverty indicators remains rather unexplained in the European context. First,...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt OSVČ jako prekérní práce implementuje Vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2014 -2020. Zaměřuje se na problematiku prekarizace práce žen OSVČ a reaguje tak na riziko zvyšujícího sepočtu žen podnikatelek nedobrovolně. Projekt se zaměřuje...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
other
Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv. Bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů a ve...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
Genderová rovnost je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Ukazuje se, že akce a politiky se musí zaměřit na legislativní a zejména na institucionální úroveň (kulturní a institucionální změny) spíše než na individuální úroveň. Projekt...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2021
Grant agency:
International project

Pages