All research projects

Filter projects

Or try fulltext search

Found 297 projects (displayed results 1 - 20)
Projekt TA ČR
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Záměrem projektu je vytvořit nástroj predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ, který zároveň umožní identifikovat oblasti pro případnou psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci.Cíle jsou: 1) vyvinout rychlý...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt s názvem „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků“, realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, podpořený z prostředků TA ČR, cílí na podporu a inovaci podnikatelského prostředí se...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The aim of the project is to make the tools and means of criminal policy, which lead to reducing reoffending, more effective. The research goal is to identify individual and social factors that significantly contribute to desistance. On this basis,...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratickékultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jakosoučást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2024
Grant agency:
other
Anotace projektuProjekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Government ministry project
Hlavní cíle projektu jsou (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Government ministry project
The aim of the project is to understand the environmental correlations of human anthropogenic impact on the landscape, to find ways of using the landscape that will be sustainable in the long term and at the same time to develop procedures to restore the...
Principal investigator:
Project duration:
2020
Grant agency:
internal project
Projekt zkoumá proces mezigenerační kulturní reprodukce. Zaměřuje se na heterogenitu kulturních zdrojů rodiny a jejich vliv na rozvoj gramotnosti, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a dopady na školní úspěšnost. Kulturní zdroje rodiny jsou vícerozměrný...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The research project is concerned with trajectories of human-microbial coexistence in the Czech Republic. It builds on three key theoretical concepts of microbiopolitics, (micro)biological citizenship, and situated biologies. It investigates the modes,...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The CASPER aimsThe Horizon 2020 CASPER project will examine the feasibility of establishing a European award/certification system for gender equality with a focus on the organizational level. Based upon an extensive assessment of available systems and...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2021
Grant agency:
International project
Sociální média (SNS – Social Networking Sites) jsou v rámci dnešních společenských vztahů všudypřítomná. V posledních letech rozvíjí fenomén tzv. inluencerů – tedy lidí, kteří svou přítomnost ve virtuálním prostoru, především na platformě...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
internal project
Projekt se zaměřuje na to jak veřejné a soukromé diskurzy dluhu stejně jako praktické využívání půjček ovlivňuje občanství těch, kteří jsou předlužení. K občanství přistupujeme jako k multidimenzionální, vnitřně hierarchizované legální a společenské...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt se zaměřuje na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových demokraciích...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Dotazovací výzkumná šetření na pravděpodobnostních výběrech respondentů se v mnoha zemích Evropy potýkají s klesající návratností. Projekt má za cíl v návaznosti na výzkumné šetření ESS Round 10 (2020) vytvořit CRONOS-2 (CROs-National Online Survey Panel...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
International project
Ambicí projektu je přispět a prohloubit současný stav vědeckého poznání v oblasti výzkumu prekonceptů (tj. subjektivních představ/pojetí) štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže. Cílem studie je identifikovat a analyzovat vliv vybraných...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
other
COST Action Who Cares in Europe? aims to define and develop an emerging research field that explores the relationships among voluntary associations, families and states in the creation of social welfare in Europe.It focuses on the question of how state...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2019 - 2023
Grant agency:
International project
Development of a Pan-European family support network, under which family support and parenting policies are included, combining both common goals across countries and the recognition of the specificities of cultural and families’ contexts.This Action...
Department:
Project duration:
2019 - 2023
Grant agency:
internal project
The aim of the project was to map social science landscape research in the Czech Republic, to carry out a secondary analysis of landscape research, and to define basic principles, approaches and concepts in the field of landscape research in the Czech...
Principal investigator:
Project duration:
2019
Grant agency:
internal project
The project focuses on research on the recent housing paths of young people (born between 1985 and 2000) who are facing a boom in housing prices and decreasing housing affordability. The goal is to survey the main strategies that young people use to...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)

Pages