Found 3868 publications (displayed results 1 - 20)

Na podzim školního roku 2023/24 byla realizována první vlna sběru dat mezi žáky a žákyněmi prvních ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celkem se do výzkumu zapojilo 249 škol a více než 24 000 žáků a žákyň z celé České republiky.

Topic: trust/social cohesion, identity, migration and mobility, politics (and political attitudes), education

Type of publication: Other publicationDepartment: Social Stratification

Recently, there has been renewed interest in homemaking and domestic practices and the revival of domesticity has become related with pro-environmental values and sustainable lifestyles in Western societies. The turn to domesticity tends to be associated with women. While some authors warn of a return to traditional gender roles within the household, others view eco-domesticity as a feminist project that values domestic practices.

Topic: gender, urban and rural studies, care, parenting, životní prostředí, lifestyle

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

Topic: history of sociology

Type of publication: Other publicationDepartment: Economic and Religious Studies

This study explores the gender and educational differences in the time spent on childcare in the Czech Republic. In particular, we ask how gender and educational gradients in parenting time intersect and whether they vary by the child’s age. We consider the time parents spend in basic, interactive and focused childcare care as a way to address the intensive parenting model.

Topic: care, parenting, family

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

The aim of this paper is to analyse coping strategies to deal with the impact of crisis (pivots) among low-income entrepreneurs living in a marriage/partnership using the example of a pandemic as a social and economic crisis. We draw on literature that critiques the individualised and masculine conception of entrepreneurship as focused on innovation and profit. Our analysis reveals the diversity of entrepreneurial strategies for coping with pandemics.

Topic: gender, work, social inequalities

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Gender & Sociology

Entrepreneurship during pandemics and crises in the context of gender inequalities. Policy brief.

Topic: gender, work

Type of publication: Other publicationDepartment: Gender & Sociology

This article presents a mixed-methods research protocol suitable for studying everyday mobility and its effects on life chances for a wide range of populations. We argue that it can address, among other issues, two important methodological challenges in the study of mobility: addressing pre-reflexivity and habits, as well as differentiating between voluntary and forced movements.

Topic: methodology, migration and mobility, wages and incomes, technology/technique, age and ageing, standard of living

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

Czech Social Attitudes in the European Context: In the Heart of Europe reflects the political, welfare, and general social attitudes in the Czech Republic, which has 30 years of existence, in European comparison.

Topic: trust/social cohesion, EU, human relations, politics (and political attitudes), social inequalities, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Tato studie se zabývá jedním z důležitých, avšak opomíjených aspektů občanského vzdělávání, a to zobrazováním Evropské unie v učebnicích. Usiluje o co nejkomplexnější analýzu obsahu a formy kapitol o Evropské unii ve 22 didaktických materiálech (učebnicích, pracovních sešitech a příručkách učitele) občanské výchovy a vlastivědy v českých základních školách. Text zodpoví následující tři skupiny otázek: 1) Kolik prostoru je Evropské unii věnováno na stránkách těchto učebnic?

Topic: EU, politics (and political attitudes), education

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Political Sociology

The aim of this study was to validate the Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS; Pavot et al., 1998) in the Czech language, including the examination of its psychometric properties and measurement invariance by gender and age. The TSWLS is a 15-item instrument for measuring life satisfaction (LS) from a temporal perspective allowing the comparison of the level of life satisfaction in the past, present, and future.

Topic: methodology, health

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Public Opinion Research Centre

Pages