Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 223 projects (displayed results 1 - 20)
The aim of the project was to map social science landscape research in the Czech Republic, to carry out a secondary analysis of landscape research, and to define basic principles, approaches and concepts in the field of landscape research in the Czech...
Principal investigator:
Project duration:
2019
Grant agency:
internal project
Main goal of the applied research project is to contribute to success and prosperity of the Czech Republic by supporting higher level of competitiveness and though encouraging the entrepreneurship. Project aims to facilitate the implementation of new...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2020
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníVýzva: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OPNázev projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. / ...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2019
Grant agency:
other
The aim of the project was to analyze strategies, methods and forms of cooperation of environmental organizations of civil society, as well as how they succeed in meeting the goals with which they enter the planning and landscape management processes....
Principal investigator:
Project duration:
2018
Grant agency:
other
Projekt OSVČ jako prekérní práce implementuje Vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2014 -2020. Zaměřuje se na problematiku prekarizace práce žen OSVČ a reaguje tak na riziko zvyšujícího sepočtu žen podnikatelek nedobrovolně. Projekt se zaměřuje...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
other
Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv. Bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů a ve...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
Duration: 2017 - 2020Principal investigator: Mgr. Jindřich Krejčí, PhD.Contracting authority: MŠMT, reg. number CZ.02.01/0.0/0.0/16_013/0001796Program: Operational Programme Research Development and Education The project implements a...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
Projekt cílí k vytvoření komparativní studie vývoje etablovaných církví v České republice a na Slovensku během posledních 25 let. Zvláštní pozornost bude věnována současným trendům náboženského vývoje, vztahů mezi státem a církvemi a jejich přítomnosti...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
Government ministry project
The purpose of the project is to contribute to a better understanding of mechanisms, barriers to and potential for introducing new policy instruments for enviromental governance in the Czech Republic, explicating the subjective perception and social...
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of the project was to involve experts in the public forestry debate and on the basis of scientific knowledge to prepare proposals for the necessary changes to the legislation responding to this new knowledge. The Institute of Sociology (Jana...
Principal investigator:
Project duration:
2017
Grant agency:
internal project
This project was solved within the framework of the AV21 Strategy in the program: Diversity of Life and Health of Ecosystems (ROZE). Activity Priorities of soil biological research, intersection of science and public interest were solved in cooperation...
Principal investigator:
Project duration:
2017
Grant agency:
other
Ve většině rozvinutých zemí se v posledních letech změnil poměr mužů a žen ve vyšším vzdělání. Cílem projektu je systematicky studovat vztah mezi změnou podílu mužů a žen ve vzdělávacím systému, sňatkovým trhem a genderovými rolemi v rodině. Projekt se...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of this project is to examine local responses to global environmental problems (climate change, soil degradation, food quality, etc.) in terms of social movements and lifestyles. The research activity is carried out within the framework of the...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
other
Cílem projektu byla digitalizace základních oborových encyklopedií české sociologie a jejich zpřístupnění prostřednictvím internetové Sociologické encyklopedie, která by jednak usnadnila veřejný přístup k těmto dílům, jednak prohloubila lexikografické a...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
internal project
Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
Government ministry project
 Aim of the project is to develop conceptualisation of transnational families in Czech sociology and apply in research of work–life reconciliation strategies of third country nationals and their families living in the Czech Republic. In the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
No.: 17-04465SAbstract: The project aims to contribute to the knowledge on the causes, experience and mechanisms that underpin sub-replacement fertility in the Czech Republic. In particular, childlessness and one-child families will be studied as...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences is one of the seven partners in TEACHENER, a project co-financed by the Erasmus+ strategic partnerships programme of the European Commission, which aims to integrate social sciences and humanities...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
International project
zapojení do evrospké sítě European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
International project

Pages