Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 207 projects (displayed results 1 - 20)
Krajina České republiky kromě abiotických podmínek závisí na udržitelném hospodaření, které zohledňuje jak její infrastrukturu ekologickou (tj. drobné vodní toky, mokřady, drobnou zeleň), tak tu uživatelskou. Příkladem exploatace naší krajiny na úkor...
Principal investigator:
Project duration:
2019
Grant agency:
internal project
Cílem projektu je iniciovat, koordinovat a zhotovit podklad pro tvorbu základního dokumentu „Politika krajiny ČR“ představujícího vyjádření všeobecných zásad, strategií, které umožňuje přijetí specifických opatření, zaměřených na ochranu, správu a...
Principal investigator:
Project duration:
2018
Grant agency:
other
Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
Government ministry project
Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
Government ministry project
Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem projektu je zapojit odborníky do veřejné debaty a na...
Principal investigator:
Project duration:
2017
Grant agency:
internal project
Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.htmlAktivita Priority půdně biologického výzkumu, průnik...
Principal investigator:
Project duration:
2017
Grant agency:
other
Cílem projektu byla digitalizace základních oborových encyklopedií české sociologie a jejich zpřístupnění prostřednictvím internetové Sociologické encyklopedie, která by jednak usnadnila veřejný přístup k těmto dílům, jednak prohloubila lexikografické a...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
internal project
zapojení do evrospké sítě European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
International project
Projekt byl řešen v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2017
Grant agency:
other
Dobrovolnictví představuje jednu z forem občanské angažovanosti, při níž dobrovolníci věnují svůj čas bez nároku na odměnu veřejně prospěšným činnostem nebo druhým lidem. Dobrovolnictví zahrnuje velké množství neformálních a neorganizovaných aktivit...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
The aim of the project is to investigate the views of European political representatives on the current state of European integration. The survey focuses in particular on the views of members of national parliaments such as you on the ability of EU...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
International project
Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.htmlCílem aktivity je zmapování hodnotových orientací,...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
The projects’ goal is to provide a complex picture of local leadership in the environment of the Czech Republic through participation in an international survey, original local research of mayors of municipalities of all sizes, and a secondary...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project focuses on the future role of housing as an asset for supplementing retirement income, sometimes called asset- (housing-) based welfare (ABW). The interest in this subject is motivated by the process of population ageing. The partial shift...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project offers a comparative perspective of changes in perception of the role of the state and form of responsible governance in the Czech Republic after the financial and economic crisis, which in addition to changing redistributive expectations has...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project focuses on Prague allotments as an empirical example of the changing approach to urban nature and urban planning after the fall of socialism. Allotments represent spaces of affection and care. As urban nature, they are spaces of intense...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project aims to develop a certified method serving for identification of local housing market failure and its quantification. The method will be applied in municipal applications for state subsidies on social housing investments as a service of...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2017
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The project follows up a succesful launch of the CESSDA project and concentrates on the sustainability for the widened network and its full European coverage. Coordination, networking activities, and stakeholder forums will be delivered and relationship...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
International project
The project is conceived as an interdisciplinary theoretical research on the border between philosophy and sociology with implications for the economic theory of action. Key objectives of the project are: a) analysing and linking up theories of...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of the project is to develop an intersectional approach to the study of social inequalities in Czech sociology. Intersectionality, as a theoretical framework and analytical tool to understand inequalities in society, will be used to map the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)

Pages