Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 195 projects (displayed results 1 - 20)
Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem projektu je zapojit odborníky do veřejné debaty a na...
Principal investigator:
Project duration:
2017
Grant agency:
internal project
Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.htmlAktivita Priority půdně biologického výzkumu, průnik...
Principal investigator:
Project duration:
2017
Grant agency:
other
Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.htmlCílem aktivity je zmapování hodnotových orientací,...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
The project aims to develop a certified method serving for identification of local housing market failure and its quantification. The method will be applied in municipal applications for state subsidies on social housing investments as a service of...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2017
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt byl řešen v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2017
Grant agency:
other
Dobrovolnictví představuje jednu z forem občanské angažovanosti, při níž dobrovolníci věnují svůj čas bez nároku na odměnu veřejně prospěšným činnostem nebo druhým lidem. Dobrovolnictví zahrnuje velké množství neformálních a neorganizovaných aktivit...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
The project follows up a succesful launch of the CESSDA project and concentrates on the sustainability for the widened network and its full European coverage. Coordination, networking activities, and stakeholder forums will be delivered and relationship...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
International project
The project is conceived as an interdisciplinary theoretical research on the border between philosophy and sociology with implications for the economic theory of action. Key objectives of the project are: a) analysing and linking up theories of...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project examines the changing understanding of the responsibility for care and the impact this has on the current configurations of elderly care in the Czech Republic. It aims to analyse the forms and implications of monetary transfers at the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Obecným cílem projektu je získat aktuální informace o stavu sociálního podnikání v Pardubickém kraji, jeho možných perspektivách a možnostech podpory ze strany územní samosprávy a státu. Sociální podniky, resp. subjekty sociálního podnikání, jsou...
Principal investigator:
Project duration:
2015
Grant agency:
other
Program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR.
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2016
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project addresses the issue of social disadvantage of inhabitants of peripheral rural regions.Social disadvantage usually entails a spatial component. The spatial concentration of social disadvantage, exclusion and deprivation and the socio-spatial...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project is concerned with the integrations of, and conflicts and passages between biomedicine and complementary and alternative medicine (CAM). Drawing upon medical anthropology, science and technology studies and the sociology of medicine, we...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project focuses on the time and space of homeless persons in relation to conditions of a post-socialistic city. Its goal is to describe characteristics, life and time-space paths and everyday life of homeless people in the context of two Czech cities...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of the project is to develop an intersectional approach to the study of social inequalities in Czech sociology. Intersectionality, as a theoretical framework and analytical tool to understand inequalities in society, will be used to map the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Quantification of lifelong economic impacts of motherhood on women and identification of their causes will lead to revision of relevant public policies and employer practices. Recommendations will be targeted at decision-makers and the public with the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
International project
Tým Sociologického ústavu poskytuje v rámci FRAnetu expertízu pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA).Tým Sociologického ústavu pracuje ve složení: Tereza Stöckelová (řešitelka, v pozici senior expert), Edit Szénássy, Luca Otáhal, Hana...
Principal investigator:
Project duration:
2014 - 2018
Grant agency:
other
Project reacts to discrimination of women in their access to decision-making and to inadequate reflection of their needs (gender mainstreaming). The project will explore link between both problems. The aim of the  project is a system change based on...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
International project
Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Aktivity institutu se zaměřují primárně na zřízení a fungování Expertní genderové komory ČR. Cílů má být dosažen...
Principal investigator:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
other
The goal of the project is to contribute to the enhancement of women participation to economic decision making positions in 6 different EU countries and at the European level. In this view the project has set out to attain the following specific...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
International project

Pages