Nalezeno 6 projektů
The CASPER aimsThe Horizon 2020 CASPER project will examine the feasibility of establishing a European award/certification system for gender equality with a focus on the organizational level. Based upon an extensive assessment of available systems and...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
International project
Gender Equality Academy aimsThe general goal of the GE Academy project is to develop and implement a coherent and high-quality capacity-building programme on gender equality (GE) in research and innovation (R&I) as well as in Higher Education (HE)....
Témata:
EU
Zadavatel:
International project
Gender equality is one of the five priorities of the European Research Area. It is today recognized that actions and policies must focus on legislative and especially institutional levels (cultural and institutional change) rather than seeing gender...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Témata:
gender
Zadavatel:
International project
Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Aktivity institutu se zaměřují primárně na zřízení a fungování Expertní genderové komory ČR. Cílů má být dosažen...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Témata:
gender
Zadavatel:
other
A comparative study of working conditions in several European countries has been carried out, focusing on adjustments to working conditions with regard to different stages of the life course. The research took place in the following countries: the...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
International project
Oddělení:
Gender & Sociology
The project examines the formation of coalition governments, coalition forms, and coalition governance in the ten new EU member states from Central and Eastern Europe (Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland , Romania,...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
elites
Zadavatel:
International project