Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 293 projektů (zobrazeny záznamy 1 - 20)
Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Anotace projektuProjekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
ministerský projekt
Hlavní cíle projektu jsou (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je pochopit environmentální souvztažnosti antropogenního působení člověka na krajinu, najít způsoby užívání krajiny, které budou dlouhodobě udržitelné a zároveň rozvíjet postupy, jak obnovit poškozenou krajinu.  
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020
Zadavatel:
interní projekt
The research project is concerned with trajectories of human-microbial coexistence in the Czech Republic. It builds on three key theoretical concepts of microbiopolitics, (micro)biological citizenship, and situated biologies. It investigates the modes,...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt Horizontu 2020 CASPER bude analyzovat proveditelnost zavedení evropského systému ocenění / certifikace v oblasti genderové rovnosti se zaměřením na organizační úroveň. Na základě rozsáhlého posouzení dostupných systémů a potřeb v celé Evropě i...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2021
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Sociální média (SNS – Social Networking Sites) jsou v rámci dnešních společenských vztahů všudypřítomná. V posledních letech rozvíjí fenomén tzv. inluencerů – tedy lidí, kteří svou přítomnost ve virtuálním prostoru, především na platformě...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
interní projekt
Projekt se zaměřuje na to jak veřejné a soukromé diskurzy dluhu stejně jako praktické využívání půjček ovlivňuje občanství těch, kteří jsou předlužení. K občanství přistupujeme jako k multidimenzionální, vnitřně hierarchizované legální a společenské...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt se zaměřuje na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových demokraciích...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA ČR
Dotazovací výzkumná šetření na pravděpodobnostních výběrech respondentů se v mnoha zemích Evropy potýkají s klesající návratností. Projekt má za cíl v návaznosti na výzkumné šetření ESS Round 10 (2020) vytvořit CRONOS-2 (CROs-National Online Survey Panel...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
mezinárodní projekt
The CASPER project examines the feasibility of establishing a European award/certification system for gender equality for Research Performing Organizations. The project runs for two years from January 2020 to December 2021.Based upon an extensive...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2021
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Ambicí projektu je přispět a prohloubit současný stav vědeckého poznání v oblasti výzkumu prekonceptů (tj. subjektivních představ/pojetí) štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže. Cílem studie je identifikovat a analyzovat vliv vybraných...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019 - 2021
Zadavatel:
ostatní
COST Action Who Cares in Europe? aims to define and develop an emerging research field that explores the relationships among voluntary associations, families and states in the creation of social welfare in Europe.It focuses on the question of how state...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2019 - 2023
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Development of a Pan-European family support network, under which family support and parenting policies are included, combining both common goals across countries and the recognition of the specificities of cultural and families’ contexts.This Action...
Oddělení:
Trvání projektu:
2019 - 2023
Zadavatel:
interní projekt
Krajina České republiky kromě abiotických podmínek závisí na udržitelném hospodaření, které zohledňuje jak její infrastrukturu ekologickou (tj. drobné vodní toky, mokřady, drobnou zeleň), tak tu uživatelskou. Příkladem exploatace naší krajiny na úkor...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019
Zadavatel:
interní projekt
Projekt se zaměřuje na výzkum současných kariér bydlení ve vybraných městech ČR u generace mladých lidí (narozených mezi roky 1985 a 2000), kteří aktuálně čelí prudce rostoucím cenám bydlení a poklesu dostupnosti bydlení. Cílem projektu je zkoumat hlavní...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019 - 2021
Zadavatel:
GA ČR
Změny v trávení volného času dětí staršího školního věku, které souvisejí zejména s rozšířením internetu a stoupající přítomnosti dětí na sociálních sítích v posledních 15 letech, patří mezi závažné výzvy a příležitosti 21. století. Změny v životním...
Trvání projektu:
2019 - 2022
Zadavatel:
TA ČR
Projekt Škola jako integrační partner (INTEGRÁČEK) se zaměřuje na vzdělávání a situaci dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze. Cílem projektu je:zmapovat integraci dětí s OMJ na pražských školách,...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019 - 2021
Zadavatel:
TA ČR
Projekt je zaměřen na výzkum nárůstu nerovností a rezidenční segregace v městských oblastech, které představují klíčovou výzvu pro současné veřejné politiky. Téma rezidenční segregace a rezidenční mobility cizinců uchopuje pomocí inovativních...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019 - 2021
Zadavatel:
GA ČR
Předkládaný projekt se zaměří na širší společenskou, kulturní, vzdělávací a charitativní funkci církví anáboženských společností. Protože religiozita české společnosti v posledních několika desetiletíchvýrazně klesá a u věřící společnosti lze pozorovat...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019 - 2020
Zadavatel:
ostatní

Stránky