Current research projects

Filter current projects

Or use fulltext search

Found 41 projects (displayed results 1 - 20)
The aim of the project is to make the tools and means of criminal policy, which lead to reducing reoffending, more effective. The research goal is to identify individual and social factors that significantly contribute to desistance. On this basis,...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2023
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Anotace projektuProjekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Government ministry project
Dotazovací výzkumná šetření na pravděpodobnostních výběrech respondentů se v mnoha zemích Evropy potýkají s klesající návratností. Projekt má za cíl v návaznosti na výzkumné šetření ESS Round 10 (2020) vytvořit CRONOS-2 (CROs-National Online Survey Panel...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
International project
The CASPER project examines the feasibility of establishing a European award/certification system for gender equality for Research Performing Organizations. The project runs for two years from January 2020 to December 2021.Based upon an extensive...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2021
Grant agency:
International project
Hlavní cíle projektu jsou (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Government ministry project
The aim of the project is to understand the environmental correlations of human anthropogenic impact on the landscape, to find ways of using the landscape that will be sustainable in the long term and at the same time to develop procedures to restore the...
Principal investigator:
Project duration:
2020
Grant agency:
internal project
The research project is concerned with trajectories of human-microbial coexistence in the Czech Republic. It builds on three key theoretical concepts of microbiopolitics, (micro)biological citizenship, and situated biologies. It investigates the modes,...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The Horizon 2020 CASPER project will examine the feasibility of establishing a European award/certification system for gender equality with a focus on the organizational level. Based upon an extensive assessment of available systems and needs across...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2021
Grant agency:
International project
Sociální média (SNS – Social Networking Sites) jsou v rámci dnešních společenských vztahů všudypřítomná. V posledních letech rozvíjí fenomén tzv. inluencerů – tedy lidí, kteří svou přítomnost ve virtuálním prostoru, především na platformě...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
internal project
Projekt se zaměřuje na to jak veřejné a soukromé diskurzy dluhu stejně jako praktické využívání půjček ovlivňuje občanství těch, kteří jsou předlužení. K občanství přistupujeme jako k multidimenzionální, vnitřně hierarchizované legální a společenské...
Principal investigator:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt se zaměřuje na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových demokraciích...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2020 - 2022
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Ambicí projektu je přispět a prohloubit současný stav vědeckého poznání v oblasti výzkumu prekonceptů (tj. subjektivních představ/pojetí) štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže. Cílem studie je identifikovat a analyzovat vliv vybraných...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
other
COST Action Who Cares in Europe? aims to define and develop an emerging research field that explores the relationships among voluntary associations, families and states in the creation of social welfare in Europe.It focuses on the question of how state...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2019 - 2023
Grant agency:
International project
Development of a Pan-European family support network, under which family support and parenting policies are included, combining both common goals across countries and the recognition of the specificities of cultural and families’ contexts.This Action...
Department:
Project duration:
2019 - 2023
Grant agency:
internal project
The goal of the project is to evaluate the role of socioeconomic conditions on the quality of life and health using a multidisciplinary perspective. In particular, the project aims:to evaluate the effect of work and housing conditions, family situations...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The aim of the project is to provide knowledge on possible deficits of amenities in rural communities, as well as on the importance of such amenities for the local population. The project asks which groups would be hardest hit by loss of some amenities...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt si klade za cíl zmapovat a vysvětlit měnící se míry a vzorce genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce v ČR a také v komparativní perspektivě. S využitím nově dostupných dat bude detailně analyzován vliv rodinného zázemí, školního...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project focuses on research on the recent housing paths of young people (born between 1985 and 2000) who are facing a boom in housing prices and decreasing housing affordability. The goal is to survey the main strategies that young people use to...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Changes in the leisure participation of the older school age children connected predominantly with the increasing impact of internet and social networks in children lives are one of the challenges of 21th century. Changes in children leisure life style...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2022
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt Škola jako integrační partner (INTEGRÁČEK) se zaměřuje na vzdělávání a situaci dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze. Cílem projektu je:zmapovat integraci dětí s OMJ na pražských školách,...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic

Pages