Current research projects

Filter current projects

Or use fulltext search

Found 40 projects (displayed results 1 - 20)
Cílem projektu je vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví pro aplikovanou sféru v multidisciplinární perspektivě. Projekt se soustředí na několik dílčích okruhů:vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, rodinné situace...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt reaguje na aktuálně probíhající diskuse o regionální politice v České republice, které se týkají občanské vybavenosti a různých druhů infrastruktur v obcích. Ve veřejné diskusi se stále více prosazuje názor, že z českých vesnic postupně mizí...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Projekt si klade za cíl zmapovat a vysvětlit měnící se míry a vzorce genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce v ČR a také v komparativní perspektivě. S využitím nově dostupných dat bude detailně analyzován vliv rodinného zázemí, školního...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project focuses on research on the recent housing paths of young people (born between 1985 and 2000) who are facing a boom in housing prices and decreasing housing affordability. The goal is to survey the main strategies that young people use to...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Změny v trávení volného času dětí staršího školního věku, které souvisejí zejména s rozšířením internetu a stoupající přítomnosti dětí na sociálních sítích v posledních 15 letech, patří mezi závažné výzvy a příležitosti 21. století. Změny v životním...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2022
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The research directly addresses a major challenge for contemporary urban policy: rising inequality and segregation in urban areas. The research examines residential segregation and mobility of foreign citizens with innovative methods and...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The general goal of the GE Academy project is to develop and implement a coherent and high-quality capacity-building programme on gender equality (GE) in research and innovation (R&I) as well as in Higher Education (HE). GE Academy will develop and...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
International project
Gender-SMART is about achieving gender equality in Research Performing and Research Funding Organizations operating in the agricultural and life sciences research field. This field, essential to humanity and strongly affected by gender biases, is of...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
International project
The project analyses the level and sources of electoral volatility in post-communist countries. This project focuses on individual-level volatility in consecutive parliamentary elections by examining electoral participation and party choice decisions....
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2019 - 2021
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Hlavním cílem projektu je zajistit úspěch a prosperitu ČR s ohledem na výzvy budoucnosti, dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvýšit podnikavost, efektivitu zhmotňování výsledků, a tím blahobyt občanů a organizací. Projektovým cílem je...
Principal investigator:
Project duration:
2019 - 2020
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníVýzva: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OPNázev projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. / ...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2019
Grant agency:
other
Projekt, interdisciplinární obsah řešení a výstupy reagují na dynamické proměny společnosti, na nové trendy světa práce v souvislosti s nastupující 4. průmyslovou revolucí, na změny a záměry budoucí sociální dimenze EU, na globalizační, geopolitické a...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
At present, Do-It-Yourself culture (DIY) is generally understood as part of the Czech national identity and a Czech national feature, which reflects the nation´s specific historical experience and national memory. Although DIY as a Czech national feature...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Government ministry project
V posledních 25 letech internet a webové stránky výrazně změnili lidskou komunikaci. V prostředí internetu průběžně narůstá objem publikovaných dokumentů, které se však postupně mění nebo zcela mizí. Pokud by nebyly průběžně archivovány, byla by...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2022
Grant agency:
Government ministry project
Projekt představuje další etapu v dlouhodobém mapování kvality pracovního života (KPŽ) v České republice pomocí indikátoru Subjective Quality of Working Life index (SQWLi). V předchozí fázi byla v rámci projektu Proměny kvality pracovního...
Principal investigator:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Interní číslo projektu: 900019 Research project funded under the NORFACE DIAL programme.
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
International project
The project will study parental desires and intentions among LGB individuals from a non-heteronormative standpoint, an under-researched topic in the Czech Republic. A mix of quantitative and qualitative methods will help us explain the factors...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
This project is the first one in Czechia to bring an up-to-date and robust evidence on the key controversial issue of home birth. Attempts to delegalize home birth have recently multiplied and characterize this choice as a threat to the infant’s safety,...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The economics of poverty has still not been thoroughly researched in the Czech Republic, although it is a highly relevant topic. Similarly, the international comparability of poverty indicators remains rather unexplained in the European context. First,...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Using historical sources and available datasets of sociological and statistical surveys, the project aims to compare the history of stratification research and the development of social structure in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia since...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2018 - 2020
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)

Pages